Menu

Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności – cykl międzynarodowych szkoleń 2020

Lanterna Futuri - Art & Science zaprasza na międzynarodowy cykl szkoleniowy „Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności”. Cykl rozpocznie się seminarium wprowadzającym służącym do zapoznania się i podjęcia decyzji o udziale w kolejnych szkoleniach. Odbędzie się ono od 4 do 7 marca 2020 roku w Centrum Spotkań Großhennersdorf (Niemcy).

 

Certyfikat

Za udział w cyklu Stowarzyszenie Socjokultury na Trójstyku Granic - Hillerische Villa przyznaje certyfikat „Prowadzącego(ej) grupy i projekty w aspekcie różnorodności”. Oprócz aktywnego udziału we wszystkich seminariach, warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena projektu praktycznego.

 

Cele szkolenia

W ramach grupy szkoleniowej każdy przyszły lidera grupy będzie wspierany w:

 • dalszym rozwoju wiedzy i kompetencji lidera grup i projektów w zakresie edukacji grupowej i planowania projektów;
 • świadomości własnej pozycji, stosunków władzy i kontekstów różnorodności;
 • zakresie narzędzi i metod dla perspektyw intersekcjonalnych;
 • czerpaniu radości i kreatywności w uczeniu się;
 • wypróbowywaniu i wykorzystywaniu nowych metod;
 • przetestowaniu i przeanalizowaniu samodzielności i własnej odpowiedzialności w zespole prowadzącym (dzięki przygotowaniu, realizacji i ocenie projektu praktycznego);
 • zrzeszeniu się w ramach sieci specjalistów;
 • poznaniu własnych mocnych stron oraz ich uruchomieniu.

 

Grupa docelowa

 • osoby aktywnye w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • pedagodzy zatrudnieni na pełny etat i pracujący społecznie;
 • istniejące zespoły dwu- lub/i trójnarodowe;
 • pracownicy stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół i organizacji;
 • migranci i osoby uczące się zawodu;
 • studenci i osoby poszukujące pracy zamieszkałe w Polsce, Czechach lub Niemczech,
 • osoby, które chcą się dalej szkolić w zakresie prowadzenia grup oraz świadomej różnorodności pracy w ramach projektu (są to na przykład takie tematy, jak: religia, płeć, pochodzenie, orientacja seksualna, klasa społeczna, język itd.).

Maksymalna wielkość grupy: 24 uczestników.

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego.

Łączny czas seminariów to 150 godzin. Projekt praktyczny jest planowany na co najmniej 3-4 dni. Projekt będzie częściowo przygotowywany przez uczestników podczas seminariów, a także pomiędzy seminariami. Czas trwania projektu praktycznego wraz z przygotowaniem, wdrożeniem i pracami po jego realizacji, to również około 150 godzin.

 

Terminy szkoleń

 • seminarium 1 - od 4 do 7 marca 2020 roku (Hillersche Villa, Centrum Spotkań Großhennersdorf, DE) - poznanie się, praca w zakresie oczekiwań i celów, zawieranie indywidualnych umów szkoleniowych;
 • sseminarium 2 – od 1 do 5 kwietnia 2020 roku (Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf, DE) - prowadzenie grup i projektów, procesy grupowe oraz współpraca ze świadomością różnorodności, radzenie sobie z konfliktami, własna rola jako lidera, planowanie projektu oraz początek pracy nad projektami praktycznymi;
 • seminarium 3  od 3 do 7 czerwca 2020 roku (Placówka edukacyjna Mikuszewo, PL) - zarządzanie projektami, wnioski projektowe, działania informacyjno-promocyjne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, intersekcjonalność i różnorodność;
 • seminarium 4 – od 1 do 5 lipca 2020 roku (iQLANDIA Science Center, Liberec, CZ) - warsztaty metodyczne, partycypacja, animacja językowa oraz wdrożenie praktyczne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, świadome różnorodności prowadzenie grup i projektów
 • projekty praktyczne - wrzesień i październik 2020 roku
 • seminarium 5 – od 3 do 6 grudnia 2020 roku (Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf, DE)- indywidualne rozważania nad osiągniętymi celami, ocena ogólna szkolenia, prezentacja projektów praktycznych, certyfikat i uroczyste zakończenie

 

Osoby prowadzące

 • Liviana Bath - trenerka w zakresie edukacji świadomej różnorodności oraz edukacji politycznej; prelegentka tematyki gender oraz diversity, antropolog społeczna i kulturowa, pedagog teatralna i mentorka (D, PT, SP);
 • Alena Košák Felcmanová - trenerka w tematyce tożsamości, różnic, uprzedzeń i dyskryminacji, nauka w ramach zaangażowania społecznego (CZ, D, EN);
 • Dorothea Traupe - trenerka edukacji historyczno-politycznej (m. in. demokracja, Betzavta, różnorodność) oraz tłumaczka PL/EN, współpraca z www.poleninderschule.de (D, PL, EN, FR);
 • Paulina Wolicka, Petra Zahradníčková, Frank Rischer - wsparcie, koordynacja i organizacja.

 

Zgłoszenia i koszt

Opłata za uczestnictwo w całym szkoleniu wynosi:

 • 350 euro dla osób, których miesięczny dochód nie przekracza 750 euro (możliwe raty: 5×70 euro),
 • 500 euro dla osób, których miesięczny dochód mieści się w przedziale 750-1000 euro (możliwe raty: 5×100 euro),
 • 650 euro dla osób, których miesięczny dochód przekracza 1000 euro (możliwe raty: 5×130 euro).

 

Opłata ta obejmuje pełne wyżywienie, wspólne zakwaterowanie w placówkach edukacyjnych, koszty referentów i tłumaczy, obszerne materiały informacyjne w trzech językach, bilety wstępu do placówek kulturalnych w czasie wolnym oraz ubezpieczenie uczestników. W przypadku trudności finansowych prosimy i kontakt.

Zgłoszenia można przesyłać na poniższe adresy mailowe lub pocztą do 9 lutego 2020!

 • (CZ) Alena Košák Felcmanová felcmanova@lanternafuturi.net,
 • (D) Liviana Bath bath@lanternafuturi.net,


 • Hillersche Villa e. V.

z.Hd. Petra Zahradníčková
Zittauer Straße 17
02747 Herrnhut / OT Großhennersdorf 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW