Menu

„Rola lidera w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla polskich i niemieckich nauczycieli

„Dialog Anna Malinowski” organizuje seminarium specjalistyczne dla nauczycieli zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży, które odbędzie się od 15 do 19 marca 2019 roku w Karpaczu. 

Temat seminarium 

Kształtowanie postawy lidera odbywa się od najmłodszych lat i związane jest z osobistym doświadczeniem życiowym. Z pozycją lidera wiąże się duża odpowiedzialność, a zwłaszcza, jeżeli dotyczy ona pracy z młodymi ludźmi. Międzynarodowe spotkanie młodzieży stwarza optymalne warunki, aby w relacjach z innymi ludźmi oraz inną kulturą poznać własne predyspozycje i kompetencje przywódcze, jak również aby skonfrontować młodych ludzi z procesem oddziaływania lidera na jednostkę oraz grupę.

 

Na czym współcześnie polega bycie liderem? Jaki wpływ na komunikację i motywację grupy ma lider? Jak sprawdzić własne predyspozycje do bycia liderem? Jak sprawdzić je u młodzieży? Jakie zależności istnieją pomiędzy osobowością a kompetencjami lidera? Jak zainspirować młodzież do kształtowania i nabywania kompetencji lidera? Jaką metodyką i narzędziami posłużyć się w realizacji tego tematu podczas wymiany? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

 

Jarosław Moeglich – psycholog, specjalista w dziedzinie pozytywnego myślenia oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM. 

Grupa docelowa 

Zaproszeni są nauczyciele zajmujący się wymianą szkolną, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna. 

Informacje organizacyjne 

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 15 lutego 2019 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 200 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Anna Malinowski

 

tel.: +48 604 62 15 89

 

e-mail: dialogannamalinowski[at]gmail.com

 

www.dialogmalinowski.edupage.org