Menu

Seminarium „Fit for Diversity“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza nauczycieli i nauczycielki, pedagogów i pedagożki zaangażowanych/e w polsko-niemiecką wymianę młodzieży do udziału w seminarium „Fit for Diversity”, które odbędzie się od 29 maja do 1 czerwca 2019 roku w Hamburgu.

W międzynarodowych spotkaniach młodzieży biorą udział młodzi ludzie, którzy różnią się od siebie nie tylko narodowością. Aby zauważyć występujące pomiędzy nimi różnice, wystarczy przyjrzeć się chociażby takim kwestiom jak płeć, religia, pochodzenie etniczne, język, ulubiony rodzaj muzyki czy przynależność do określonej grupy społecznej. Indywidualizm i odrębność każdej osoby można ocenić dopiero wtedy, kiedy dostrzeże się te różnorodne cechy i nauczy się konstruktywnie obchodzić ze stereotypami, uprzedzeniami, władzą i dyskryminacją.

Jak rozmawiać o różnorodności z młodzieżą? Jak radzić sobie z różnicami społeczno-kulturowymi występującymi podczas wymian młodzieży? I wreszcie, jak wspierać młodych w procesie kształtowania postawy otwartej na otaczającą ich różnorodność? Na te i inne pytania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi podczas seminarium „Fit for Diversity”.   

Cel seminarium

Seminarium „Fit for Diversity” ma na celu dostarczyć nauczycielom i opiekunom młodzieży podstaw do pracy, której towarzyszy świadome podejście do zagadnienia różnorodności. Ma także zaopatrzyć ich w praktyczne metody pracy z młodzieżą podczas projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość ich wypróbowania, omówienia, jak również dostosowania ich do indywidualnych potrzeb.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem formularza online do 29 marca 2019 roku.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW