Menu

Szkolenie „Nauka od i przez przyrodę – teorie pedagogiki przeżyć w EZR”

Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla edukatorów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 1 do 5 czerwca 2019 roku. Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”, którego celem jest wspieranie transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń.

W dolnośląskiej miejscowości Krzyżowa (ok. 60 km od Wrocławia) dowiemy się, jak wykorzystywać pedagogikę przeżyć i przygody podczas zajęć z zakresu EZR i poruszymy następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób można wykorzystać metody z pedagogiki przeżyć do promowania zrównoważonego rozwoju? 
  • Jak bezpośredni kontakt z naturą może stać się doświadczeniem edukacyjnym?
  • W jaki sposób połączyć uczenie się o naturze i środowisku z ludzką naturą w nas?

 

Uczestnicy będą wypróbowywać różnorakie metody z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz uczenia się transformatywnego i poddadzą je krytycznej refleksji pod okiem polsko-niemieckiej pary prowadzących bogatym doświadczeniu z zakresu pedagogiki przeżyć i przygody. Również uczestnicy będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, co będzie podstawą do koleżeńskich dyskusji z osobami działającymi w obszarze edukacji naszego sąsiada. 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) edukatorów kształcenia nieformalnego (np. osoby związane z EZR, edukacją ekologiczną, pedagogiką przeżyć). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie umożliwi poszerzenie własnej perspektywy.
Projekt odbędzie się w języku angielskim; w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język polski bądź niemiecki.

Kwestie organizacyjne

Tutaj znajduje się wykaz dziesięciu modułów zaplanowanych w ramach cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”.  Można wziąć udział w dowolnej liczbie modułów.

Opłata za dany moduł opiera się na zasadzie solidarności i waha się w przedziale od 100 do 200 złotych (w zależności od możliwości finansowych) dla uczestników z Polski. Cena obejmuje koszty programowe, noclegu oraz wyżywienia. Uczestniczki i uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu.

Szczegóły można znaleźć w pliku o naborze oraz na stronie internetowej organizatora, gdzie jest dostępny również formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest organizowany przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW