Menu

Szkolenie „Nieograniczony wzrost na ograniczonej planecie? — ekologiczne granice Ziemi”

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla edukatorów zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 7 do 10 lutego 2020 roku w Trebnitz (Niemcy). Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania” wspierającego transgraniczną wymianę wiedzy i doświadczeń.

W brandenburskiej miejscowości Trebnitz/Müncheberg (Niemcy, ok. 60 km od Berlina) uczestnicy szkolenia zajmą się konceptem ekologicznych granic planety oraz kwestią (nadmiernego) wykorzystywania zasobów naturalnych i spróbują poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak się ma nasza planeta? – analiza stanu i nasza odpowiedzialność,
  • Co przyczyniło się do obecnego stanu? – zarys historyczny i teoretyczny,
  • Co możemy zrobić, aby działać w sposób zrównoważony? – krytyczne spojrzenie na różne rozwiązania.

 

 

Wspólnie wypróbują różnorakie metody z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR), postwzrostu oraz transformatywnego uczenia się i poddają je krytycznej refleksji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, tak że nie zabraknie okazji do koleżeńskich dyskusji z innymi osobami angażującymi się na rzecz edukacji i środowiska. 

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) edukatorów w obszarze kształcenia pozaszkolnego (działacze na rzecz ochrony środowiska, osoby związane z EZR czy edukacją globalną itp.). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie ma duży potencjał wzbogacenia naszej codziennej pracy o nowe punkty widzenia.
Projekt będzie realizowany w języku angielskim; w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w kombinacji językowej polski-niemiecki.

 

Kwestie organizacyjne

Opłata za dany moduł opiera się na zasadzie solidarności i waha się między 100 a 200 złotych dla uczestników mieszkających w Polsce. Cena ta obejmuje koszty programu, noclegu oraz wyżywienia. Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej organizatora.

Szkolenie jest częścią projektu „Odwaga do zmian, odwaga do działania” organizowanego przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowanego ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW