Menu

Teamwork-Dreamwork – seminarium dla polsko-niemieckich partnerstw szkolnych

PNWM zaprasza na szkolenie "Teamwork-Dreamwork", które odbędzie się od 5 do 9 grudnia 2018 roku w Storkow/Markt (Niemcy), podczas którego zostanie pokazane, jak polscy i niemieccy nauczyciele mogą stać się "drużyną marzeń" podczas szkolnej wymiany.

 

Czy Państwo także o tym marzą? Polscy i niemieccy nauczyciele jako „drużyna marzeń“ podczas wymiany szkolnej? Nie możemy obiecać Państwu zrealizowania wszystkich marzeń, możemy jednak zaoferować szko­lenie, które pomoże Państwu zbliżyć się do tego celu.

Temat i metody

  • Kwoka czy przewodnik stada? – różne style kierowania. Konflikt czy nowe doświadcze­nie?
  • Co robić, a czego nie? – normy kulturowe w Polsce i w Niemczech
  • Co właściwie oznacza praca metodą projektu?
  • Od kryzysu do sukcesu – rozwiązywanie konfliktów w zespole
  • Komunikacja w zespole
  • Udzielaj się! Ale może nie za bardzo? – współudział młodzieży jako główna zasada działania

Grupa docelowa

Maksymalnie 24 nauczycieli z Polski i z Niemiec.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy mają już do­świadczenia w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej i chcą, wraz ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkół partnerskich, pracować nad doskonaleniem współpracy w dwunarodowych zespołach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października 2018 roku wyłącznie poprzez formularz online.

Koszty szkolenia

  • 170 złoty dla uczestników z Polski oraz 85 euro dla uczestników z Niemiec.

Cena ta obejmuje koszty zakwaterowania, pełne wyżywienie i koszty programu.

Koszty dojazdu PNWM refunduje w wysokości stawek ryczałtowych PNWM.

Warunki uczestnictwa

Prosimy, by na szkolenie zgłaszały się jedynie osoby, które mogą uczestniczyć w całym szkoleniu (od środy od godz. 18:00, do soboty wieczorem włącznie). Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wydane osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

Miejsce szkolenia i zakwaterowanie

Ev. Jugendbildungs- u. Begegnungsstätte Hirschluch

15859 Storkow/Markt

http://www.jusev.de/jugendbegegnungsstaette

Prowadzący 

  • Natalia Krasowska; trenerka PNWM, koordynatorka projektów w stowarzyszeniu Aktion Zivilcourage e. V.  
  • Klaus Waiditschka; dyplomowany pedagog socjalny, trener PNWM, kierownik referatu międzynarodowej współpracy mło­dzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży i Pracy Społecznej (Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V.).

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW