Menu

Szkolenie „Czy wzrost nas uszczęśliwia? Dobrobyt poza pracą, konsumpcją i konkurencją”

Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla edukatorów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 21 do 24 marca 2019 roku. Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”, którego celem jest wspieranie transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

W brandenburskiej miejscowości Trebnitz (ok. 60 km od Berlina) grupa zajmie się kwestiami sprawiedliwości społecznej i poruszymy następujące zagadnienia:

  • Czy wzrost gospodarczy wywiązuje się ze swoich obietnic?
  • Co pomijamy stawiając dobrobyt na równi ze wzrostem?
  • Jakie mogą być inne wizje gospodarki i współżycia społecznego?

 

Wspólnie wypróbuje różnorakie metody z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się i podda je krytycznej refleksji pod okiem doświadczonych trenerów z organizacji Konzeptwerk Neue Ökonomie oraz FairBindung e. V.  Będzie też okazja do koleżeńskich dyskusji z osobami działającymi w obszarze edukacji naszego sąsiada. 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) edukatorów kształcenia nieformalnego (np. osoby związane z EZR, edukacją globalną czy sprawiedliwością społeczną). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie umożliwi poszerzenie własnej perspektywy.
Projekt odbędzie się w języku angielskim; w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język polski bądź niemiecki.

Kwestie organizacyjne

Tutaj znajdą Państwo wykaz dziesięciu modułów zaplanowanych w ramach cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”.  Można wziąć udział w dowolnej liczbie modułów.

 

Opłata za dany moduł opiera się na zasadzie solidarności i waha się między od 100 do 200 złotych dla uczestników z Polski. Cena obejmuje koszty programowe, noclegu oraz wyżywienia. Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu.

 

Szczegóły mogą Państwo znaleźć w ulotce (w prawej kolumnie) oraz na stronie internetowej organizatora, gdzie dostępny jest również formularz zgłoszeniowy.

 

Projekt jest organizowany przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW