Menu

Szkolenie „Nieograniczony wzrost na ograniczonej planecie? - Ekologiczne granice Ziemi”

Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla multiplikatorów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 27 do 31 października 2018 roku.  Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”, a jego zadanie to wspieranie transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń.

 W dolnośląskiej wsi Krzyżowa zostaną poruszone następujące tematy związane z ekologicznymi granicami naszej planety:

 

  • Jak się ma nasza planeta? - analiza i odpowiedzialność
  • Co przyczyniło się do obecnego stanu? - zarys historyczny i teoretyczny
  • Co możemy zrobić, aby obchodzić się z Ziemią w sposób zrównoważony? - krytyczne spojrzenie na różne rozwiązania

Wspólnie zostaną wypróbowane różnorakie metody z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się i poddane krytycznej refleksji. Niektóre z metod można będzie dostosować do swoich grup docelowych (np. w pracy zawodowej czy społecznej); poza tym omówiona zostanie rola osoby towarzyszącej w procesie nauki. Będzie też okazja do koleżeńskich dyskusji i poznania konkretnego przykładu dziejącej się transformacji społeczno-ekologicznej. 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) multiplikatorów edukacji pozaszkolnej (osoby zaangażowane na rzecz ochrony środowiska, osoby związane z EZR czy edukacją globalną itp.). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie umożliwi poszerzenie własnej perspektywy.
Projekt będzie prowadzony w j. polskim, niemieckim i angielskim. Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego; w razie potrzeby zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne w kombinacji językowej polski-niemiecki.

Kwestie organizacyjne

Tutaj można znaleźć wykaz modułów, które odbędą się między jesienią 2018 a wiosną 2020 roku w ramach projektu "Odwaga do zmian, odwaga do działania". Można wziąć udział w dowolnej liczbie modułów, jednak wymagana jest obecność na co najmniej dwóch spotkaniach (do momentu zakończenia cyklu w 2020 roku), co ma umożliwić powstanie sieci kontaktów.

Opłata za dany moduł opiera się na zasadzie solidarności i waha się między 400 a 600 złotych dla uczestników z Polski. Cena obejmuje koszty programowe, noclegu oraz wyżywienia. Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu. Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu.

Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tutaj.

Projekt jest organizowany przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Elisabeth Kremer

Specjalistka ds. programowych w dziale transformacja społeczno-ekologiczna

Kreisau Initiative e.V.

 

tel.: +49 30 53 89 38 63 94

 

e-mail: kremer@kreisau.de

 

www.kreisau.de