Menu

„Trans-kulturowy teatr w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Dialog Anna Malinowski” organizuje od 26 do 30 lipca 2019 roku w Karpaczu seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.

 

Temat seminarium

Teatr transkulturowy to, jak sama nazwa wskazuje, teatr stanowiący połączenie między kulturami. Podczas międzynarodowej wymiany dochodzi do spotkania młodzieży pochodzącej z co najmniej dwóch, jeśli nie więcej kultur. Dla młodego człowieka konfrontacja z tym co nowe, obce jest równocześnie wyzwaniem, jak i szansą. Wyzwaniem w kontekście wielorakich i nowych sytuacji, które niesie ze sobą bezpośredni kontakt z wielokulturowością, a szansą w związku intensywnym doświadczeniem, które przełoży się na kompetencje międzykulturowe. Teatr transkulturowy jest jedną z tych form pracy z młodzieżą, która daje komfort potrzebnej bliskości, jak i bezpiecznego dystansu w konfrontacji z interkulturowością będącą trwałym i ważnym aspektem międzynarodowego spotkania.

 

Na czym polega teatr transkulturowy? Jak można go praktycznie wykorzystać podczas wymiany młodzieży, aby lepiej poznać zarówno swoją, jak i obcą kulturę? Na co zwrócić szczególną uwagę pracując z młodymi ludźmi za pomocą tej metody? Jak odkryć w młodzieży potencjał aktorski i zasiać w niej zamiłowanie do teatru? Jak wykorzystać teatr do poruszania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych na wymianie? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

 

Ronja Wieltsch – doświadczona specjalistka w dziedzinie transkulturowego teatru oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 27 czerwca 2019 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 190 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW