Drukuj  Zamknij

TRIYOU – polsko-niemiecko-ukraińskie forum dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza osoby pracujące z młodymi ludźmi w Polsce, Niemczech oraz Ukrainie do udziału w forum TRIYOU, które odbędzie się od 11 do 15 września 2019 roku w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.

 

Celem forum TRIYOU jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży.

 

Tematyka forum

  • Prowadzenie grup i moderacja (facylitacja) – wspólna refleksja nad rolą prowadzącego i postawą wobec grupy to jeden z głównych aspektów merytorycznych forum. Uczestnicy dowiedzą się także jak prowadzić grupę, aby ułatwić aktywne uczestnictwo młodzieży w projekcie oraz uwzględnić aspekty różnorodności w grupie.
  • Metody edukacji pozaformalnej – uczestnicy będą poznawać nowe metody edukacji pozaformalnej. Otrzymają także dodatkowe materiały i źródła w trzech językach.
  • Wspólne planowanie projektów – uczestnicy będą mieli możliwość oraz ramy czasowe, aby z fachowym wsparciem trenerów stworzyć i zaplanować trójstronne spotkanie młodzieży. Dodatkowo w programie zostaną uwzględnione tematy aktywizacji młodzieży w środowisku lokalnym i partycypacji w projekcie.
  • Od wniosku do rozliczenia – crash-kurs – warsztat obejmuje: wnioskowanie i rozliczanie dofinansowania PNWM, praktyczne wskazówki, porady dotyczące zarządzania projektami (wypełnianie wniosków, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych), wskazówki dotyczące innych źródeł finansowania, zwiększanie rozpoznawalności projektów.
  • Portal TRIYOU – forum będzie okazją do zaprezentowania nowego portalu PNWM służącego do nawiązywania nowych kontaktów i wspólnego planowania projektów.

Informacje organizacyjne

Forum odbywać się będzie w języku polskim, niemieckim i ukraińskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Nabór uczestników z Polski i Ukrainy został zakończony. Po 24 czerwca poinformujemy osoby, które wysyłały zgłoszenie, czy zostały zakwalifikowane do udziału w forum.


PNWM zwraca 90% kosztów podróży, do wysokości 750 złotych.

 

Opłata za uczestnictwo wynosi 225 złotych i obejmuje: 4 noclegi, wyżywienie, materiały, uczestnictwo w programie turystyczno-kulturalnym, transfer ze Lwowa do Iwano-Frankiwska.

Kontakt

 

Anna Łysiak

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Biuro w Poczdamie

 

tel.: +49 331 284 79 34

 

e-mail: anna.lysiak[at]dpjw.org

Organizator

 

Partnerzy projektowi


 

Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży