Drukuj  Zamknij

„Użycie i nadużycie nowych mediów w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla nauczycieli z Polski i Niemiec

Dialog Anna Malinowski” organizuje od 23 do 27 listopada 2018 roku w Karpaczu seminarium specjalistyczne dla nauczycieli zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży.

Temat seminarium

Nowe media są wszechobecne. Również na międzynarodowej wymianie. W realizacji spotkania mogą być one zarówno pomocne, jak i szkodliwe. Pomocne jeżeli będziemy jako koordynatorzy potrafili zapanować nad proporcjami czasowymi oraz formami korzystania z nich przez młodzież oraz szkodliwe, jeżeli realizacja spotkania zostanie im podporządkowana i przez nie zawładnięta. W dobie intensywnego korzystania z nowych mediów oraz pojawienia się problemów z nimi związanymi, międzynarodowe spotkanie młodzieży może stać się szansą na pokazanie młodym ludziom alternatywy do „samotności w sieci”.

 

W jaki sposób wykorzystać pozytywne strony nowych mediów na wymianie? Jakich form użyć, aby stały się one kreatywną i integralną częścią realizowanego programu? Jak poradzić sobie z nadużyciem nowych mediów we współpracy z młodzieżą? W jaki sposób i jakimi metodami posłużyć się, aby międzynarodowe spotkanie było spotkaniem rzeczywistym a nie wirtualnym? To tylko niektóre zagadnienia, które będą stanowić podstawę programu planowanego seminarium.

 

Katarzyna Konieczna, Marek Poniedziałek, Wojciech Kyc oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są nauczyciele zajmujący się wymianą szkolną, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo na adres „Dialog Anna Malinowski” do 20 października 2018 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 160 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

Kontakt

 

Anna Malinowski

 

tel.: +48 604 621 589

tel/faks: +48 62 747 56 82

 

e-mail: dialogannamalinowski@gmail.com

 

www.dialogmalinowski.edupage.org


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży