Menu

„Co wzrasta wraz ze wzrostem gospodarczym? – Postawy krytyki wzrostu” – polsko-niemieckie szkolenie

Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla multiplikatorów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 17 do 20 stycznia 2019 roku w Krzyżowej. Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”, którego celem jest wspieranie transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń.

W dolnośląskiej wsi Krzyżowa uczestnicy będą się starać lepiej zrozumieć wzrost gospodarczy przyglądając się mu z krytycznej perspektywy i poruszymy następujące kwestie:

  • Czy wzrost równa się rozwojowi? Co ma on wspólnego ze zrównoważonym rozwojem?
  • Jakie argumenty przemawiają za, a jakie przeciw wzrostowi (gospodarczemu)?
  • Jakie są alternatywne podejścia promujące dobrobyt niepolegający na wzroście oraz „dobre życie dla wszystkich”?

Uczestnicy wspólnie wypróbują różnorakie metody z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się oraz poddadzą je krytycznej refleksji. Niektóre z metod można będzie dostosować do swoich grup docelowych (np. w pracy zawodowej czy społecznej). Poza tym omówione zostaną rolę osoby towarzyszącej w procesie nauki. Będzie też okazja do koleżeńskich dyskusji i poznania konkretnego przykładu dziejącej się transformacji społeczno-ekologicznej. 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) multiplikatorów edukacji pozaszkolnej (działaczy na rzecz ochrony środowiska, osób związanych z EZR czy edukacją globalną itp.). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie umożliwi poszerzenie własnych perspektyw.
Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim, niemieckim oraz ewentualnie częściowo angielskim. Mile widziana będzie zatem podstawowa znajomość języka angielskiego; w razie potrzeby organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne w parze językowej polski-niemiecki.

Kwestie organizacyjne

Wykaz modułów, które odbędą się między jesienią 2018 a wiosną 2020 roku w ramach cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania” można znaleźć tutaj. Można wziąć udział w dowolnej liczbie modułów. Zalecamy udział w co najmniej dwóch spotkaniach (do zakończenia projektu w 2020 roku), dzięki czemu powstanie transgraniczna sieć kontaktów.

Opłata za dany moduł opiera się na zasadzie solidarności i waha się między 100 a 200 złotych dla uczestników z Polski. Cena obejmuje koszty programowe, noclegu oraz wyżywienia. Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu. Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na formularzu online.

 

Projekt jest organizowany przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Elisabeth Kremer

Specjalistka ds. programowych w dziale transformacja społeczno-ekologiczna

Kreisau Initiative e. V.

 

tel.: +49 30 53 89 38 63 94

 

e-mail: kremer[at]kreisau.de

 

www.kreisau.de