Menu

Zaczęło się od Solidarności – seminarium metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego zaprasza na seminarium metodyczne  z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży „Zaczęło się od Solidarności”, które odbędzie się od 29 lipca do 2 sierpnia 2019 roku w Gdańsku.

Zaczęło się od Solidarności

„Solidarność”, upadek Muru Berlińskiego, koniec PRL i NRD, dążenie do wolności, proces transformacji ustrojowej oraz najnowsza historia – jak wykorzystać te tematy jako element programu polsko-niemieckiej wymiany uczniów?
Czy warto poznawać i jak wspólnie, w polsko-niemieckiej grupie młodzieży, analizować przemiany ustrojowe, które dokonały się w Europie pod koniec XX wieku?

Podczas seminarium uczestnikom przedstawione zostaną metody pracy warsztatowej do wykorzystania podczas realizacji polsko-niemieckich projektów szkolnych. Omówione zostaną również najnowsze tematy z historii Polski, Niemiec i Europy.

Grupa docelowa

Seminarium adresujemy w pierwszej kolejności do polskich i niemieckich nauczycieli ze szkół partnerskich, realizujących wspólne polsko-niemieckie programy. Maksymalnie po 12 osób z Polski i Niemiec, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej.

Tematy i metody

  • wiedza o faktach historycznych,
  • miejsca związane z transformacją ustrojową oraz oferta edukacyjna różnych instytucji – np. ECS,
  • warsztaty metodyczne o tematyce historycznej jako element polsko- niemieckiej wymiany młodzieży,
  • wskazówki metodyczne do realizacji własnych projektów,
  • praca nad wspólnym projektem,
  • czas na wymianę doświadczeń.

Termin i miejsce

Organizator

  • Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego (DMK)

Zgłoszenie

Zgłoszenia można przesyłać na formularzu online do 15 maja 2019 roku.

Jeżeli z jednej szkoły zgłosi się więcej niż jedna osoba, prosimy o zaznaczenie, w jakiej kolejności miałby zostać dokonany wybór. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników z jednej szkoły.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub odmowę otrzymają Państwo wyłącznie drogą mailową najpóźniej do 17 maja 2019 roku. Dlatego konieczne jest podanie adresu mailowego na formularzu zgłoszenia.

WAŻNE!

W pierwszej kolejności uwzględniane będą zgłoszenia partnerstw polsko-niemieckich, czyli wtedy, gdy osoba ze szkoły partnerskiej także prześle swoje zgłoszenie.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, rozdysponujemy je pomiędzy osobami bez zgłoszonego partnera.

Opłata za uczestnictwo

Koszty uczestnictwa w seminarium dla uczestników z Polski wynoszą 150 PLN złotych (cena ta obejmuje koszty zakwaterowania w pokoju 2-osobowym z łazienką na korytarzu, pełnego wyżywienia i programu). Za dopłatą w wysokości 80 złotych za noc istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym.


Koszty dojazdu
polscy uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od poniedziałku do piątku włącznie. Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.

Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 200 PLN, którą Państwa obciążymy po szkoleniu. Ponadto zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy jedynie osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

UWAGA: Program seminarium nie przewiduje czasu na zwiedzanie Gdańska. Mogą to Państwo uczynić we własnym zakresie przed lub po programie.

Język

Znajomości języka niemieckiego nie jest wymagana. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Jakub Garsta

DMK

 

e-mail: koordynacja@dmk.pl

 

 

Andrzej Kizel

DMK

 

e-mail: andreas@dmk.pl

 

 

tel.: +48 58 301 57 21