Menu

Między Innymi – warsztaty edukacji międzykulturowej

Zapraszamy uczelnie i studentów do skorzystania z naszej całorocznej oferty warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.

Koncepcja i struktura warsztatów

Koncepcja warsztatów została przygotowana przez zespół trenerski Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programu „Młodzież w działaniu". Jest ona rezultatem wieloletnich doświadczeń szkoleniowych członków naszego zespołu, a także analizy najnowszych trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju Europy.


Jest to jednocześnie pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt edukacyjny łączący w sobie założenia, podejście i metodologię edukacji pozaformalnej z edukacją formalną, jak również pierwszy wspólny projekt realizowany przez największe i najbardziej doświadczone w Polsce instytucje wspierające realizację projektów międzykulturowych: Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.


Struktura warsztatów ma charakter modułowy, pozwalający na „komponowanie" i dostosowanie programu warsztatów do potrzeb i zainteresowań studentów.

Cel ogólny warsztatów

  • rozwinięcie przez studentów kompetencji międzykulturowej rozumianej jako wiedza dotycząca różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie, umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych oraz postawa tolerancji dla niejednoznaczności i ciekawość poznawcza
  • przygotowanie studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych do roli multiplikatorów wiedzy i postaw związanych z edukacją międzykulturową wśród różnych grup pokoleniowych.

Profil uczestników

Grupą docelową są osoby, które rozpoczynają lub w przyszłości będą pracować z dziećmi i młodzieżą - młodzi nauczyciele, studenci pedagogiki i kierunków ze specjalizacją nauczycielską, studenci animacji i kultury.

Partnerzy

Partnerami PNWM w realizacji projektu „Bądź Między Innymi" jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Program „Młodzież w działaniu".

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW