Drukuj  Zamknij

Dotacje PNWM

  • Są Państwo nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie teatralne?
  • A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej?

Rodzaje projektów dotowanych przez PNWM

Wnioskowanie o dotację PNWM i rozliczenie

 

Dotacje z innych źródeł?

Jeśli poza PNWM znajdą Państwo innych sponsorów, nie ma to w zasadzie wpływu na dofinansowanie z naszej strony. Przykładowo mogą Państwo otrzymać dotację od prywatnej fundacji lub też lokalnych sponsorów.

 

Wyjątek: Dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes),
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

Podział kompetencji w PNWM

Dotacje PNWM przyznajemy w podziale na dwa główne obszary: wymianę szkolną i pozaszkolną wymianę młodzieży.

 

  • wymiana szkolna (mamy z nią do czynienia, gdy niemiecki partner jest szkołą lub w projekcie biorą udział nauczyciele - w roli współorganizatorów lub opiekunów - oddelegowani do tego zadania przez szkołę)
  • pozaszkolna wymiana młodzieży (gdy partner niemiecki nie jest szkołą)

 

Kontakt

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy:

 

 


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży