Menu

Inne sposoby dofinansowania przez PNWM

Ciągle pracujemy nad optymalizacją i rozwojem nowych sposobów dofinansowania projektów. Obecnie proponujemy naszym wnioskodawcom formę dotacji „4x3 - prosta sprawa!".

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Jak to działa?

„4x3 - prosta sprawa!" umożliwia dotowanie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogły dotąd otrzymać dotacji wg stawek zryczałtowanych. „4x3" oznacza w tym wypadku kwotę 3333 zł. Składa się na nią maksymalna dotacja PNWM na jeden projekt w wysokości 3000 zł przy minimalnym udziale własnym wynoszącym 333 zł. Czyli muszą Państwo sami wyłożyć wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów.

 

Przykładami typowych projektów „4x3" są:

  • koncerty,
  • wystawy,
  • publikacje dla młodzieży.

 

Jak złożyć wniosek?

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie „4x3 - prosta sprawa!" nie potrzebują Państwo żadnych formularzy. Wystarczy, że napisany przez Państwa wniosek będzie zawierać następujące informacje:

 

  • dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • odniesienie projektu bezpośrednio do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.

 

W rozliczeniu projektu w ramach „4x3 - prosta sprawa!" należy uwzględnić wszystkie wydatki i źródła finansowania, abyśmy mogli je sprawdzić.

 

Program wsparcia dla Saksonii „Dziecko spotyka Kind“

W oparciu o formę dotacji „4x3 - prosta sprawa!" razem z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich z Görlitz (Sächsischee Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung, LaNa) przygotowaliśmy program wsparcia „Dziecko spotyka Kind”. W jego ramach saksońskie przedszkola, centra rodzinne i inicjatywy rodzicielskie mogą ubiegać się o dotację do transgranicznych projektów w obszarze przedszkolnym. 

Przedmiot wsparcia:

·          projekty, które umożliwiają regularne i trwałe spotkania dzieci z Polski i z Niemiec,

·          wymiana fachowa: transgraniczna wymiana doświadczeń oraz spotkania robocze polskich i niemieckich pedagogów przedszkolnych,

·          projekty promujące kulturę i język kraju sąsiedzkiego (mające charakter spotkana dzieci z Polski i z Niemiec).

 

Od 2017 roku działania te koordynuje i wspiera Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt z referatami wspierania

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy referatów wspierania od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00:

 

Kontakt

„Dziecko spotyka Kind”

 

Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich

(Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa))

 

Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz

 

tel.: 0049 3581 663 9307

 

e-mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de

 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu