Menu

Logo PNWM i informacja o wsparciu

Otrzymując dotację od PNWM, mają Państwo obowiązek zamieszczenia logo PNWM zawierającego napis: „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

 

Logo to muszą Państwo opublikować wszędzie tam, gdzie informują Państwo o projekcie wspartym przez PNWM: na stronie internetowej, w materiałach informacyjnych, publikacjach itp.

 

Ponadto mają Państwo obowiązek podawania informacji o wsparciu PNWM w kontakcie z mediami.

 

Logo PNWM istnieje w dwóch wersjach. Obie są poziome. W jednej nasza nazwa znajduje się obok symbolu graficznego (w nazwie logo w prawej kolumnie pod hasłem "poziom"), w drugiej pod nim ("pion").

 

Nie wolno niczego zmieniać w logo PNWM ani użytych w nim czcionkach i kolorach. Kolory użyte w logo PNWM są kolorami CMYK.

 

Logo PNWM do pobrania znajdą Państwo w kolumnie po prawej stronie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW