Drukuj  Zamknij

Logo PNWM i informacja o wsparciu

Otrzymując dotację od PNWM, mają Państwo obowiązek zamieszczenia logo PNWM zawierającego napis: „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

 

Logo to muszą Państwo opublikować wszędzie tam, gdzie informują Państwo o projekcie wspartym przez PNWM: na stronie internetowej, w materiałach informacyjnych, publikacjach itp.

 

Ponadto mają Państwo obowiązek podawania informacji o wsparciu PNWM w kontakcie z mediami.

 

Logo PNWM istnieje w dwóch wersjach. Obie są poziome. W jednej nasza nazwa znajduje się obok symbolu graficznego (w nazwie logo w prawej kolumnie pod hasłem "poziom"), w drugiej pod nim ("pion").

 

Nie wolno niczego zmieniać w logo PNWM ani użytych w nim czcionkach i kolorach. Kolory użyte w logo PNWM są kolorami CMYK.

 

Logo PNWM do pobrania znajdą Państwo w kolumnie po prawej stronie.

Lista powyższych rodzajów logo i wskazówki

Logo kolorowe:


Logo PNWM JPG
Logo PNWM EPS (wektorowe)
Logo PNWM RGB (do internetu)

 

Logo czarno-białe oraz w skali szarości:


Logo PNWM BLACK - czarno-białe do druku achromatycznego (JPG i EPS)


Logo PNWM GREY - w skali szarości do druku monochromatycznego (JPG i EPS)

 


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży