Menu

Dotacje do publikacji

Wspieramy finansowo publikacje na różnych nośnikach i w różnych formatach (książki, DVD, strony internetowe itp.) odnoszące się do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

 

Mogą one zachęcać do organizowania spotkań i uczestnictwa w nich, zawierać wskazówki metodyczne dla animatorów wymian lub też upowszechniać informacje przydatne podczas podróży do kraju sąsiada. Nie ma znaczenia, czy autorem są specjaliści z wybranych dziedzin, czy sama młodzież.

Kryteria uzyskania dotacji

  • Publikacja odnosi się jednoznacznie do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i służy jej idei.
  • Sporządzony opis projektu jest szczegółowy i zawiera dokładny harmonogram czasowy, plan kosztów i finansowania.

Sposoby ubiegania się o dotację

O dotację na przygotowanie i wydanie publikacji można się ubiegać na dwa sposoby:

 

  • W przypadku kwot do 3000 złotych zalecamy złożenie wniosku o dotację w ramach formy dotacji "4x3 prosta sprawa!". Informacje na ten temat znajdują się w dziale Inne sposoby dofinansowania.
  • Przy wyższych kwotach należy złożyć pisemny wniosek (bez konkretnego formularza) zawierający szczegółowy plan finansowy, który uwzględnia przewidywane koszty, wkład własny oraz wnioskowaną dotację. Ten rodzaj dofinansowania jest przez nas stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż w przeciwieństwie do wymiany młodzieży nie można tu dofinansować uczestników i kosztów podróży według stawek zryczałtowanych. Wysokość dotacji ustalamy indywidualnie i jest to kwota, która pokrywa tylko część kosztów.

 

Jeśli treści publikacji skierowane są do organizatorów wymiany szkolnej należy przesłać wniosek do biura w Warszawie.

 

Jeśli publikacja porusza tematykę ważną z punktu widzenia pozaszkolnej wymiany młodzieży, proszę kierować się do poczdamskiego referatu wspierania.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt z referatami wspierania

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy referatów wspierania od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00: