Drukuj  Zamknij

Dotacje do programów specjalistycznych

Istotnym elementem naszej pracy jest edukacja i rozwój kadry pedagogicznej organizującej polsko-niemieckie spotkania młodzieży. Jeśli mają Państwo ciekawe pomysły na szkolenia, seminaria czy też warsztaty, chętnie je dofinansujemy.

 

Uwaga! Także w tym przypadku rozróżniamy między programami specjalistycznymi w zakresie wymiany szkolnej - dla nauczycieli oraz w zakresie wymiany pozaszkolnej - dla organizatorów wymiany pozaszkolnej.

Cele programów specjalistycznych

Wspieramy programy specjalistyczne, by zintensyfikować współpracę organizatorów wymiany szkolnej i pozaszkolnej oraz by zapewnić wysoką jakość spotkań młodzieży. Programy specjalistyczne mają być forum do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, powinny inspirować innowacyjne działania oraz umacniać istniejące partnerstwa szkół i organizacji.

Złóż wniosek

Wniosek o dotację PNWM można złożyć:

 • w sposób tradycyjny, wypełniając (odręcznie lub komputerowo) formularz wspólnego wniosku. Formularze do pobrania oraz szczegółowe informacje na temat składania wniosków w sposób tradycyjny znajdują się w dziale: Składanie wniosku.

Kryteria uzyskania dofinansowania

 

W ramach wymiany szkolnej

 • Projekt jest skierowany do organizatorów wymiany szkolnej.
 • W programie uwzględniono zagadnienia polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
 • To Państwo decydują o formie programu specjalistycznego. Dotujemy zarówno warsztaty metodyczne poświęcone wymianie uczniów, kursy językowe, jak i wspólne zajęcia informacyjne kilku szkół itp.

 

Wnioski o dofinansowanie programu specjalistycznego dla organizatorów wymiany szkolnej należy przesyłać do referatu wspierania w Warszawie.

 

W ramach pozaszkolnej wymiany młodzieży

 • Program jest skierowany do osób zaangażowanych
  w polsko-niemiecką wymianę młodzieży.
 • W programie uwzględniono zagadnienia polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
 • Pozostawiamy Państwu dowolność w doborze formy i treści programu specjalistycznego. Możemy dofinansować zarówno warsztaty z metodyki wymiany młodzieży (dot. animacji językowej, pedagogiki przeżycia, edukacji historycznej itp.), konferencje służące nawiązaniu nowych kontaktów i partnerstw w kontekście polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz szkolenia dla przyszłych animatorów wymiany.

 

Wnioski o dofinansowanie programu specjalistycznego dla organizatorów pozaszkolnej wymiany młodzieży należy przesyłać do referatu wspierania w Poczdamie bądź do właściwej jednostki centralnej (przejdź do wyszukiwarki jednostek centralnych).

Szkolenia organizowane przez PNWM

PNWM regularnie organizuje szkolenia dla nauczycieli i organizatorów pozaszkolnej wymiany młodzieży. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami zamieszczonymi w rubryce Projekty PNWM.

Złóż wniosek online!

Zachęcamy do korzystania z trybu online, co pozwoli nam na szybsze opracowanie Państwa wniosku.

 

 

 

Kontakt z referatami wspierania

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy:

   


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży