Menu

Szkolne i pozaszkolne projekty wymiany młodzieży

W celu sprawnego rozpatrywania Państwa wniosków o dotację projekty wymiany młodzieży podzieliliśmy na dwa główne obszary. Temu podziałowi podporządkowane zostały kompetencje obu biur PNWM:

Wymiana szkolna

Z wymianą szkolną mamy do czynienia, gdy niemiecki partner jest szkołą lub w projekcie biorą udział nauczyciele - w roli współorganizatorów lub opiekunów - oddelegowani do tego zadania przez szkołę.

 

 

Pozaszkolna wymiana młodzieży

O wymianie pozaszkolnej mówimy wówczas, gdy partner niemiecki nie jest szkołą.

 

 

 

Ważna wskazówka...

Podział kompetencji dotyczy wszystkich rodzajów projektów, na które możemy przyznać dotacje: polsko-niemieckich spotkań młodzieży, projektów dla uczestników z Polski, Niemiec i trzeciego kraju, podróży do miejsc pamięci, seminariów specjalistycznych itd.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW