Menu

Dotacje PNWM w pozaszkolnej wymianie młodzieży

W procedurze wspierania rozróżniamy obszary wymiany szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży. W zależności od rodzaju projektu, o którego dofinansowanie się Państwo starają, zwracają się Państwo albo do referatu wspierania wymiany pozaszkolnej w biurze poczdamskim lub do referatu wspierania wymiany szkolnej w biurze warszawskim.

Czym jest pozaszkolna wymiana młodzieży?

Projekt jest uznawany za wymianę pozaszkolną, jeśli organizatorem spotkania młodzieży po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie, instytucja publiczna, organizacja pożytku publicznego lub osoba prywatna. Po stronie polskiej może to być także szkoła.

Cele pozaszkolnej wymiany młodzieży

Celem naszej działalności jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Chcemy, aby poprzez różnorodne projekty młodzi ludzie poznali się i doświadczyli życia codziennego w kraju sąsiada. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie - do prywatnych odwiedzin, korespondencji mailowej itp. - i o to właśnie chodzi!

Kryteria uzyskania dofinansowania

 

Formalne:

 • Uczestnicy są w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób).
 • Projekt wymiany trwa co najmniej cztery i co najwyżej 28 dni wspólnie realizowanego programu.
 • Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tyle samo osób z Polski co
  z Niemiec.
 • Liczba opiekunów jest adekwatna do wielkości grupy.
 • Wniosek (formularz "Wspólny wniosek") należy złożyć najpóźniej na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia projektu.

 

Merytoryczne:

 • Projekt jest realizowany na zasadzie partnerstwa: wspólnie planuja Państwo przebieg spotkania, wspólnie dostarczają Państwo wniosek do PNWM oraz po zakończeniu projektu - rozliczenie.
 • Koncepcja programu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, jak również zachęca do konfrontacji z krajem sąsiada - z historią, kulturą, ale i życiem codziennym.
 • Młodzież uczestniczy w tworzeniu projektu, zgłaszając swoje pomysły i potrzeby.
 • Młodzież z obu krajów wspólnie realizuje punkty programu.
 • Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego.
 • Jako organizator mają Państwo swobodę doboru treści wymiany. Dofinansujemy zarówno warsztaty cyrkowe, plenery artystyczne, jak i spotkanie fanów piłki nożnej z obu krajów.
 • Dotujemy podróże do miejsc pamięci i spotkania
 • z młodzieżą z trzeciego kraju w Polsce lub w Niemczech.

 

Uwaga! Nasza dotacja ma charakter dofinansowania i nie pokrywa całości kosztów projektu.

Przygotowanie i podsumowanie

 

Zespół organizatorów

Sukces projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany, szczególnie

w przypadku nowych partnerstw. Możemy dofinansować dwa dni spotkania przygotowawczego lub podsumowującego.

 

Młodzież

Przygotowanie i podsumowanie jest ważne również dla młodzieży biorącej udział w wymianie. Dlatego przyznajemy dotację na organizację seminariów przygotowawczych i podsumowujących. Możemy dofinansować maksymalnie dwa dni takich spotkań.

   

Jednostki centralne PNWM - partnerzy w procesie wspierania

W procesie wspierania ściśle współpracujemy z tzw. jednostkami centralnymi, które opracowują ponad 80% wniosków na projekty

w ramach wymiany pozaszkolnej. Pracownicy jednostek udzielają także wspracia merytorycznego przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektu. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, do której jednostki centralnej złożyć wniosek o dotację, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki.

Wymiana młodzieży w regionie przygranicznym

Za „przygraniczne" uznajemy następujące województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Natomiast po stronie niemieckiej są to kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia.

 

Jeżeli projekt odbywa się w regionie przygranicznym i bierze w nim udział młodzież lokalna dopuszamy możliwość realizacji krótszego programu (nawet jednodniowego). Dopuszczamy również uczestnictwo młodzieży poniżej 12 roku życia (patrz: informacja do pobrania w prawej kolumnie).

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW