Menu

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją

Współpraca trójstronna z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą) oraz Rosją jest dla PNWM od początku istnienia organizacji bardzo istotna. Szczególnie polsko-niemieckie spotkania młodzieży ze wschodnimi sąsiadami Polski: Ukrainą, Białorusią i Rosją cieszą się od lat dużą popularnością. Od ponad pięciu lat PNWM ma możliwość dofinansowywania tych projektów ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu „Rozwój współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji”. Udział w tym programie dotacyjnym pozwala na bardziej kompleksowe wspieranie projektów, niż jest to możliwe ze środków własnych PNWM.

Także w 2020 roku PNWM będzie dofinansowywać ze środków niemieckiego MSZ polsko-niemieckie spotkania młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją, które obywają się w Niemczech lub też w jednym z ww. krajów.

Spotkania są dofinansowywane w wysokości pełnych stawek ryczałtowych PNWM. Możliwe jest także uwzględnienie w dotacji wydatków, które PNWM może dofinansowywać z własnych środków tylko w sposób bardzo ograniczony, jak np. koszty podróży uczestników z kraju trzeciego z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu (dot. projektów odbywających się w Niemczech). Można również ubiegać się o dotacje do kosztów programu w kraju trzecim.

 

NOWOŚĆ!

Od 2020 roku wniosek o dofinansowanie trójstronnego spotkania młodzieży z krajem Partnerstwa Wschodniego lub Rosją można składać tylko poprzez portal OASE!

 

Projekty w Niemczech

Wnioski o dofinansowanie projektów odbywających się w Niemczech i kraju trzecim, zarówno w ramach wymiany pozaszkolnej, jak i szkolnej, są opracowywane przez biuro PNWM w Poczdamie. Prosimy o załączenie do wniosku zestawienia kosztów podróży młodzieży z kraju trzeciego. Koszty podróży są dotowane w wysokości do 90% adekwatnych i udokumentowanych (bilety, faktury za transport) kosztów podróży (transport, ubezpieczenie, ew. opłaty wizowe) – do 250 euro na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki) oraz do 350 euro na osobę dla uczestników z pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego (w zależności od odległości, także ze wschodniej części Ukrainy i Rosji).

 

Projekty w Polsce

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera tylko projekty w Niemczech i w krajach Partnerstwa Wschodniego. PNWM dofinansowuje projekty w Polsce z własnych środków w wysokości pełnych stawek zryczałtowanych dla uczestników z kraju trzeciego.

 

NOWOŚĆ!

Dofinansowanie kosztów podróży z kraju trzeciego do Polski możliwe jest w następującej wysokości: do 800 złotych na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki) oraz do 1200 złotych na osobę dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii (w zależności od odległości także z Ukrainy i Rosji).

PNWM może dofinansować 90% właściwych i udokumentowanych kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca projektu (przejazd, ubezpieczenie na podróż, ew. opłaty wizowe). Prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kalkulacji kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego.

 

Projekty w kraju trzecim

Wnioskodawcą o koszty programu jest w tym przypadku partner z Niemiec. Obowiązują polskie stawki zryczałtowane w przeliczeniu na euro. Dotacja do kosztów podróży dla uczestników z Polski do kraju trzeciego jest naliczana w następujący sposób: 0,48 złotych za kilometr z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu. Wnioskowana kwota na osobę nie może przekraczać stawek dla uczestników z krajów trzecich przy projektach w Polsce (patrz wyżej).

Przy odległościach większych niż 1500 km prosimy nie korzystać z kalkulatora kosztów podróży PNWM, lecz wnioskować o dotację na podstawie odległości liczonej wg linii przelotu, której wyliczenie możliwe jest tutaj

 

Dofinansowanie do kosztów podróży dla uczestników z Niemiec do kraju trzeciego może wynosić w zależności od odległości od 250 do 350 euro (analogicznie do zasad dofinansowywania kosztów podróż z kraju trzeciego do Niemiec, patrz wyżej).

 

 

Wsparcie merytoryczne

Oprócz wsparcia finansowego, PNWM oferuje szereg innych form kompleksowego wsparcia trójstronnej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją:

  • portal TRIYOU służący nawiązywaniu kontaktów/tworzeniu sieci kontaktów, wspólnemu planowaniu projektów i ich promowaniu; dedykowany jest projektom trójstronnym z udziałem Ukrainą,
  • coroczne forum lub seminarium mające na celu wspieranie współpracy trójstronnej z udziałem Ukrainą,
  • polsko-niemiecko-ukraińskie i polsko-niemiecko-rosyjskie rozmówki (w planach jest także przygotowanie rozmówek w j. białoruskim) oraz inne publikacje.

 

Zwracamy uwagę, że od 2019 roku obowiązują nowe stawki ryczałtowe

 

Środki w ramach programu są ograniczone.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW