Drukuj  Zamknij

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją w roku 2019

Także w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zakwalifikowała się do specjalnego programu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mającego na celu wspieranie polsko-niemieckich spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Rosją. Dofinansowanie dotyczy projektów trójstronnych odbywających się w Niemczech lub jednym z wymienionych krajów.

 

Dzięki dodatkowym środkom możemy przyznawać na te spotkania dotacje w wysokości pełnych stawek zryczałtowanych PNWM. Możliwe jest także wspieranie wydatków, które PNWM może dofinansowywać z własnych środków tylko w bardzo ograniczony sposób - koszty podróży uczestników  z kraju trzeciego od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu (przy projektach odbywających się w Niemczech). Można również ubiegać się o dotacje spotkań w kraju trzecim.

Projekty w Niemczech

Należy wypełnić formularz Wspólny wniosek NOWY! wraz z załącznikiem Projekt trójstronny lub złożyć wniosek przez system OASE. Wnioski o dofinansowanie projektów odbywających się w Niemczech i kraju trzecim zarówno w ramach wymiany pozaszkolnej jak i szkolnej są opracowywane przez biuro PNWM w Poczdamie. Prosimy o załączenie do wniosku zestawienia kosztów podróży młodzieży z kraju trzeciego. Koszty podróży będą wspierane w wysokości do 90% adekwatnych i udokumentowanych (bilety, faktura za transport) kosztów podróży (transport, ubezpieczenie, ew. opłaty wizowe). Zazwyczaj jest to do 250 euro na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz do 350 euro na osobę dla uczestników z pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego (w zależności od odległości także z Rosji).

Projekty w Polsce

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera tylko projekty w Niemczech i w krajach Partnerstwa Wschodniego. PNWM dofinansowuje projekty w Polsce z własnych środków w wysokości pełnych stawek zryczałtowanych dla uczestników z kraju trzeciego. Dotacja do kosztów podróży dla uczestników z kraju trzeciego jest naliczana w następujący sposób: 0,48 złotych za kilometr od granicy polskiej do miejsca realizacji projektu.

Projekty w kraju trzecim

Aby złożyć wniosek na dofinansowanie projektu w kraju trzecim należy wypełnić formularz Wspólny wniosek NOWY! w formacie PDF. Gospodarzem jest w tym przypadku partner Niemiec. Obowiązują polskie stawki zryczałtowane w przeliczeniu na euro. Możliwe jest dofinansowanie kosztów podróży uczestników z Polski od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się projekt.

 

 

Zwracamy uwagę, że od 2019 roku obowiązują nowe stawki ryczałtowe

 

Środki w ramach programu są ograniczone.

 

Kontakt

 

Thomas Hetzer

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(Biuro w Poczdamie)

 

tel.: +49 331 284 79 30

e-mail: thomas.hetzer@dpjw.org

 

 

Anna Łysiak

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(Biuro w Poczdamie)

 

tel.: +49 331 284 79 34

e-mail: anna.lysiak@dpjw.org

 

 


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży