Drukuj  Zamknij

Dotacje do projektów dla młodzieży z Polski, Niemiec i trzeciego kraju

Do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież
z trzeciego kraju - obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Dla spotkań trójstronnych obowiązują te same wymagania co dla dwustronnych polsko-niemieckich spotkań.

 

Uwaga! Nie dotujemy międzynarodowych projektów
z uczestnikami z czterech i więcej krajów.

Złóż wniosek

Wniosek o dotację PNWM można złożyć

 

 • w trybie online z portalu internowego OASE lub
 • w sposób tradycyjny, wypełniając (odręcznie lub komputerowo) formularz wspólnego wniosku wraz
  z załącznikiem "Projekt trójstronny".

 

Formularze do pobrania oraz szczegółowe informacje na temat wnioskowania znajdują się w dziale Składanie wniosku.

Kryteria uzyskania dotacji

 • Młodzieży i opiekunom z kraju trzeciego możemy dofinansować koszty programu w tej samej formie co polskim i niemieckim uczestnikom.
 • Przyznajemy również dotację do kosztów podróży młodzieży z trzeciego kraju, od granicy niemieckiej lub polskiej do miejsca programu.
 • Jednak taki projekt wspieramy wyłącznie wówczas, gdy jest on realizowany w Polsce lub w Niemczech.
 • Jeśli projekt odbywa się w trzecim kraju, dotujemy koszty podróży dla polskich i niemieckich uczestników, ale tylko do polskiej lub niemieckiej granicy.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rubryce Stawki dofinansowania.

Projekty trójstronne z Francją, Czechami, Rosją i Izraelem

 • Wspieranie trójstronnych spotkań uczniów (wymiana szkolna) i młodzieży (pozaszkolna wymiana młodzieży) z Polski, Niemiec i Francji zostało uregulowane w umowie zawartej z Francusko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (umowa do pobrania z prawej kolumny).
 • W przypadku projektów organizowanych na terenie trzeciego kraju PNWM może przyznać jedynie dotację do kosztów podróży do granicy polskiej lub niemieckiej. Zapytania o dofinansowanie kosztów pobytu oraz dalszych kosztów podróży powinien kierować niemiecki partner projektu do Tandemu (wymiana z Czechami), DRJA (wymiana z Rosją) lub do ConActu (wymiana z Izraelem).

Projekty trójstronne z Białorusią, Rosją i Ukrainą

Chcąc wzmocnić współpracę trójstronną z naszymi wschodnimi sąsiadami, Zarząd PNWM podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla młodzieży z Białorusi, Rosji i Ukrainy. W przypadku projektów trójstronnych z tymi krajami PNWM podwyższy dotację przyznawaną do kosztów programu i podróży uczestnikom z Białorusi, Rosji i Ukrainy do pełnych stawek ryczałtowych.

 

Złóż wniosek online!

Zachęcamy do korzystania z trybu online, co pozwoli nam na szybsze opracowanie Państwa wniosku.

 

 

 

Kontakt z referatami wspierania

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy:

 

   


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży