Menu

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Za pomocą kalkulatora kosztów podróży obliczą Państwo maksymalną kwotę dotacji do kosztów podróży, o którą można wnioskować w PNWM. Wysokość przyznawanych stawek jest uzależniona od sytuacji budżetowej PNWM w danym roku kalendarzowym.

Jak działa kalkulator?

  • Proszę wpisać prawidłowo kod pocztowy oraz miejscowość wyjazdu i przyjazdu.
  • Otrzymany wynik (w euro lub złotych) należy pomnożyć przez liczbę uczestników projektu (w tym opiekunów), a następnie wpisać do wniosku o dotację w punkcie "plan finansowy kosztów podróży gości".
  • Otrzymana stawka obejmuje podróż tam i z powrotem.
  • Prosimy o wprowadzanie nazw miejscowości bez polskich znaków. W przeciwnym razie kwota dotacji może zostać niepoprawnie obliczona.

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Miejsce wyjazdu:
Miejsce docelowe:
Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW