Menu

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Za pomocą kalkulatora kosztów podróży obliczą Państwo maksymalną kwotę dotacji do kosztów podróży, o którą można wnioskować w PNWM. Wysokość przyznawanych stawek jest uzależniona od sytuacji budżetowej PNWM w danym roku kalendarzowym.

Jak działa kalkulator?

 • Proszę wpisać prawidłowo kod pocztowy oraz miejscowość wyjazdu i przyjazdu.
 • Otrzymany wynik (w euro lub złotych) należy pomnożyć przez liczbę uczestników projektu (w tym opiekunów), a następnie wpisać do wniosku o dotację w punkcie "plan finansowy kosztów podróży gości".
 • Otrzymana stawka obejmuje podróż tam i z powrotem.
 • Prosimy o wprowadzanie nazw miejscowości bez polskich znaków. W przeciwnym razie kwota dotacji może zostać niepoprawnie obliczona.

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Miejsce wyjazdu:
Miejsce docelowe:
Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Jak obliczamy stawkę dofinansowania?

   

 • Obliczanie odległości odbywa się za pomocą Google Maps. Podstawą obliczeń jest kod pocztowy i miejscowość.
 •  

 

   

 • Obliczona zostaje zawsze najkrótsza trasa samochodem. W zależności od kierunku jazdy (Niemcy – Polska lub Polska – Niemcy) wyznaczone odległości mogą się od siebie nieznacznie różnić, co prowadzi do uzyskania innych wyników.
 •  

 

   

 • Maksymalna stawka dofinansowania podróży grup niemieckich do Polski wynosi 0,10 EUR za kilometr, a podróży grup polskich do Niemiec – 0,40 PLN za kilometr. Kilometry oblicza się na podstawie podanej trasy w jedną stronę.
 •