Drukuj  Zamknij

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Za pomocą kalkulatora kosztów podróży obliczą Państwo maksymalną kwotę dotacji do kosztów podróży, o którą można wnioskować w PNWM. Wysokość przyznawanych stawek jest uzależniona od sytuacji budżetowej PNWM w danym roku kalendarzowym.

Jak działa kalkulator?

  • Proszę wpisać prawidłowo kod pocztowy oraz miejscowość wyjazdu i przyjazdu.
  • Otrzymany wynik (w euro lub złotych) należy pomnożyć przez liczbę uczestników projektu (w tym opiekunów), a następnie wpisać do wniosku o dotację w punkcie "plan finansowy kosztów podróży gości".
  • Otrzymana stawka obejmuje podróż tam i z powrotem.
  • Prosimy o wprowadzanie nazw miejscowości bez polskich znaków. W przeciwnym razie kwota dotacji może zostać niepoprawnie obliczona.

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Miejsce wyjazdu:
Miejsce docelowe:
Jak obliczamy stawkę dofinansowania?

  • Obliczanie odległości odbywa się za pomocą Google Maps. Podstawą obliczeń jest kod pocztowy i miejscowość.
  • Obliczona zostaje zawsze najkrótsza trasa samochodem. W zależności od kierunku jazdy (Niemcy – Polska lub Polska – Niemcy) wyznaczone odległości mogą się od siebie nieznacznie różnić, co prowadzi do uzyskania innych wyników.
  • Maksymalna stawka dofinansowania podróży w ramach spotkań organizowanych od 2019 roku wynosi w przypadku grup niemieckich jadących do Polski 0,12 EUR za kilometr, a podróży grup polskich do Niemiec – 0,48 PLN za kilometr. Spotkania, które odbyły się jeszcze w 2018 roku będę rozliczane odpowiednio według stawek 0,10 EUR lub 0,48 PLN za kilometr. Kilometry oblicza się na podstawie podanej trasy w jedną stronę.

© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży