Menu

Stawki zryczałtowane PNWM

Dotacje przyznajemy w formie tzw. stawek zryczałtowanych.

Co dotujemy?

 

Koszty programu

Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju zakwaterowania uczestników. Koszty programowe obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, transport w miejscu realizacji projektu, bilety wstępu, materiały.

 

Koszty pośrednika językowego (tłumaczenie)

Jeśli podczas projektu konieczna jest obecność pośrednika językowego, dofinansujemy również te koszty.

 

Seminaria przygotowawcze i podsumowujące

Oba rodzaje seminariów polecamy szczególnie nowym partnerom. Aby otrzymać dotację należy wypełnić formularz "Wspólny wniosek" oraz  „Seminarium przygotowawcze lub/i podsumowujące".

 

Koszty podróży  "gości"

Aby obliczyć stawkę dofinansowania najłatwiej skorzystać z naszego kalkulatora kosztów podróży.

 

Honoraria dla referentów

Możemy je dotować wyłącznie w przypadku programów specjalistycznych dla organizatorów wymiany.

 

     

Jak wysokie są nasze dotacje?

Waluta i kwota przyznanej dotacji różnią się w zależności od tego, w jakim kraju odbywa się projekt (patrz: Tabela stawek zryczałtowanych PNWM). Stawki zryczałtowane są identyczne dla wymiany szkolnej i pozaszkolnej.

 

Uwaga! Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie jest zwykle mniejsze, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 

Kto otrzymuje dotację i w jakiej walucie?

 

  • Spotkanie młodzieży w Niemczech

Niemiecki partner wnioskuje o dotację do kosztów programu dla obu grup w euro, natomiast polski partner składa wniosek na koszty podróży w złotych.

  • Spotkanie młodzieży w Polsce

Polski partner otrzymuje dotację do kosztów programu dla obu grup w złotówkach a niemiecka młodzież swoje koszty podróży w euro.

 

     

Dotacje z innych źródeł?

Jeśli poza PNWM znajdą Państwo innych sponsorów, nie ma to w zasadzie wpływu na dofinansowanie z naszej strony. Przykładowo mogą Państwo otrzymać dotację od prywatnej fundacji lub też lokalnych sponsorów.

Wyjątek: Dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes),
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

 

Przejście do następnego punktu: "Obliczanie kosztów podróży"

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW