Menu

Terminy składania wniosków

Wnioski o dotacje można przesyłać do nas przez cały rok. Jednak należy przy tym zachować pewne terminy.

Do kiedy mam złożyć wniosek?

Wniosek należy przesłać do PNWM najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

     

Dokąd wysłać wniosek?

  • Wnioski w ramach „wymiany szkolnej" przesyłają Państwo z reguły do warszawskiego referatu wspierania, wnioski „wymiany pozaszkolnej" - do referatu poczdamskiego lub do jednej z jednostek centralnych PNWM.

 

  • Aby dowiedzieć się, czy Państwa wniosek opracuje jednostka centralna, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki. Jeśli wysyłają Państwo wniosek bezpośrednio do jednostki centralnej, proszę zapoznać się z jej terminami. Mogą one odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Co się dzieje z moim wnioskiem w PNWM?

Poszczególne kroki opracowania wniosku w PNWM:

  • Sprawdzamy kompletność wniosku. Ewentualnie kontaktujemy sie z Państwem i prosimy o dosłanie brakujących dokumentów.

 

  • Następnie otrzymują Państwo od nas decyzję wstępną,
    w której znajdują się informacje o kwocie dofinansowania przyznanej na podstawie danych zawartych we wniosku oraz lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia projektu.

 

  • Na trzy do czterech tygodni przed rozpoczęciem programu przelewamy Państwu połowę kwoty dotacji w formie zaliczki, jeśli została ona przewidziana w decyzji wstępnej.

 

Proszę pamiętać i w tym przypadku: jeśli składają Państwo wniosek do jednostki centralnej, proszę zapoznać się z jej zasadami postępowania przy opracowywaniu wniosku. Mogą one odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Jak rozliczyć projekt?

Kompletne dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć najpóźniej do dwóch miesięcy po zakończeniu projektu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie Rozliczenie projektu.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW