Menu

Zachować pamięć 2016

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży po raz drugi zaoferowała specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty o tematyce związanej z zagadnieniami narodowego socjalizmu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 marca tego roku. Przedłożono 66 projektów, z których 48 realizują szkoły, a 18 grupy młodzieżowe, organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Cel został osiągnięty!

Umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru było głównym celem programu. Dodatkowo uczestnicy mieli zająć się intensywnie problematyką narodowego socjalizmu nie tylko podczas samej wizyty w miejscu pamięci, ale także przez korzystanie z oferty pedagogicznej tego miejsca lub wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami nazizmu.

Dnia 25 kwietnia br. odbyło się posiedzenie jury, które podjęło decyzje o przyznaniu dotacji. Po intensywnych obradach wybrano 36 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "Zachować pamięć" w wysokości pełnych stawek ryczałtowych wynikających z Wytycznych PNWM.

Mimo, że wszystkie zgłoszone projekty są bardzo wartościowe pod względem merytorycznym, część z nich jednak nie spełniła kryteriów spierania programu. Najczęstszą przyczyną niezakwalifikowania projektu był zbyt krótki czas poświęcony tematyce określonej w programie dotacji. Zgodnie z kryteriami program związany z zagadnieniami nazizmu miał obejmować min. 50% całego projektu.

Różnorodność projektów przekonała jury

Jury przekonała różnorodność realizowanych projektów i sposób podejścia do tematu narodowego socjalizmu, począwszy od prac remontowo-porządkowych, przez rozmowy ze świadkami historii, aż do przełożenia tego, co doświadczyła młodzież na sztukę. Młodzież będzie szukała odniesienia tematyki do współczesności zajmując się m. in. prawami człowieka, analizując zjawisko "Mowy nienawiści" czy rozmawiając o dzisiejszej sytuacji mniejszości.

Do intensywnych rozważań młodzież i ich opiekunowie wybrali różne miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech znajdujące się na terenach dawnych obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, byłych gett, więzień czy ośrodków eutanazji. Grupy odwiedzą wspólnie m.in. Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Treblinkę, Sztutowo, Gross-Rosen w Rogoźnicy, Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen i Golm. Swoje projekty będą także realizować we współpracy z m.in. Miejscem Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Instytutem Gustava Stresemanna w Bad Bevensen i Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu w Kolonii, Domem Spotkań Młodzieży Golm.

Cztery projekty będą zrealizowane z udziałem uczestników z Białorusi, Czech i Ukrainy, dzięki czemu młodzież będzie mogła poznać postrzeganie tego okresu z perspektywy dalszych krajów europejskich.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży życzy wszystkim zaangażowanym powodzenia w realizacji wspólnych projektów w miejscach pamięci.

Listę projektów dofinansowanych w 2016 w ramach programu "Zachować pamięć" można pobrać z dokumentu "Lista projektów Zachować pamięć 2016" na tej stronie.

Informacja dla zainteresowanych realizacją projektów w 2017 roku w ramach programu dotacji "Zachować pamięć"

Informacje o programie dotacji "Zachować pamięć" na rok 2017 zostaną opublikowane jesienią 2016 roku.

Informacje o kryteriach programu z 2016 roku mogą Państwo pobrać z dokumentu "Ulotka Zachować pamięć 2016" na tej stronie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW