Menu

Zachować Pamięć 2017 - program dotacji PNWM na wspólne polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

O programie...

Dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) trudna historia relacji między Polską a Niemcami stanowi ważny element działalności merytorycznej. Podczas wielu spotkań młodzi Polacy i Niemcy podejmują w projektach temat II wojny światowej i niemieckiej okupacji terenów Polski. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości jest dla młodzieży z obu krajów wyjątkową okazją do rozważań także o teraźniejszości i przyszłości.

Aby wspierać dialog pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami, PNWM w 2017 roku już po raz trzeci zaoferowała program dofinansowania wspólnych polsko-niemieckich projektów w miejscach terroru hitlerowskiego pn. „Zachować pamięć”, przeznaczając na ten cel 1 milion złotych (250.000 EUR).

Dzięki szczególnym warunkom dofinansowania w ramach tego projektu, PNWM pragnie umożliwić młodzieży z Polski i Niemiec nie tylko wspólne odwiedzenie miejsc pamięci terroru hitlerowskiego, lecz również rzetelne przygotowanie się do tej wizyty oraz pogłębione zaznajomienie się z tematyką narodowego socjalizmu. Służyć temu może również podjęcie współpracy z wyspecjalizowanymi w tym kierunku instytucjami.

Projekty realizowane w ramach programu „Zachować pamięć” muszą spełniać szereg dodatkowych kryteriów, które zapewniają rzetelne przygotowanie uczestników do stawienia czoła trudnemu tematowi wymiany, umożliwiają pogłębioną analizę niełatwych kwestii oraz nawiązanie do realnych problemów, z którymi młodzi ludzie są współcześnie konfrontowani.

Cele osiągnięte!

I tym razem PNWM osiągnęła swój cel. Liczba zgłoszonych projektów świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu w obu krajach. Ocenie jury zostały poddane 63 projekty (29 pozaszkolne i 34 szkolne), w tym 10 programów z udziałem młodzieży z kraju trzeciego.

Podczas marcowego posiedzenia jury programu „Zachować pamięć” zakwalifikowało do dofinansowania 45 projektów (23 pozaszkolne i 22 szkolne). Pozostałe projekty najczęściej nie spełniały kryteriów formalnych i tym samym nie mogły być dofinansowane w ramach programu „Zachowac pamięć”.

W porównaniu z ubiegłymi latami nie tylko wyraźnie wzrosła jakość planowanych programów, lecz również nabrały one bardziej lokalnego charakteru. Polsko-niemieckie (ew. trójstronne) grupy młodzieży zaplanowały odwiedzenie bardzo różnych – bardziej i mniej znanych – miejsc upamiętniających zbrodnie terroru hitlerowskiego, znajdujących się niejednokrotnie w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dzięki temu młodzież z obu krajów ma możliwość głębszego poznania historii swoich okolic – „małych ojczyzn” – zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Tym samym uczestnicy mogą w bezpośredni sposób nawiązać do współczesnych problemów, także w odniesieniu do tych, które pojawiają się w ich najbliższym otoczeniu. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w tegorocznej edycji w projektach widoczne jest dużo większe zaangażowanie uczestników w kształtowanie programu. To do nich należał wybór odwiedzanego miejsca oraz tematów, które chcieli zgłębić i odnieść do współczesnych problemów.

Podkreślić należy także, że wspólne polsko-niemieckie lub trójstronne projekty realizowane w ramach programu „Zachować pamięć” pozwalają młodym ludziom poznać, w jaki sposób rówieśnicy z kraju sąsiada widzą te same kwestie historyczne, a w przypadku spotkań trójstronnych uwzględnić także perspektywę trzeciego kraju. Te elementy również znalazły odzwierciedlenie w przedstawionych projektach.

Dofinansowane projekty

W załączonych tabelach zamieszczone są partnerstwa i ich projekty, które zyskały uznanie jury i otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zachować pamięć”.

PNWM gratuluje wszystkim i życzy powodzenia w realizowaniu zamierzonych działań oraz z niecierpliwością czeka na sprawozdania i relacje z ukończonych projektów.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW