Menu

Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

PNWM po raz czwarty zaoferowała specjalny program dotacji do polsko-niemieckich i trójstronnych projektów o tematyce związanej z zagadnieniami narodowego socjalizmu.

Przedłożono łącznie 73 projekty: 53 realizowane w ramach partnerstw pomiędzy szkołami i 20 wspólnych przedsięwzięć grup młodzieżowych, organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą.

 

Głównym celem programu było umożliwienie większej ilości młodzieży wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci związanych z hitlerowskim terrorem. Uczestnicy zajmowali się intensywnie problematyką narodowego socjalizmu, odwiedzając wybrane miejsca pamięci. Udział w programie „Zachować pamięć”, dzięki zwiększonemu dofinansowaniu, umożliwił również współpracę z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi oferującymi warsztaty dotyczące II Wojny Światowej, zbrodni hitlerowskich i życia różnych grup społecznych w okresie narodowego socjalizmu.

Jury wybrało 45 projektów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości pełnych stawek ryczałtowych wynikających z Wytycznych wspierania PNWM.

 

Tegoroczna edycja zaowocowała bardzo wysoką jakością planowanych programów. Wiele z nich odbywało się w regionach, skąd pochodziła uczestnicząca młodzież, co nadało projektom bardziej lokalnego charakteru. Dzięki temu młodzież z obu krajów miała także możliwość głębszego poznania historii swoich okolic. Zwiększyła się również liczba projektów realizowanych na terenie Niemiec. Świadczy to o tym, że zarówno organizatorzy jak i młodzież dostrzegają coraz częściej możliwość poznania i analizowania czasów nazizmu nie tylko na terenach byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na obszarze okupowanej Polski, lecz także odnajdują takie miejsca na mapie Niemiec.

 

Do najczęściej wybieranych miejsc realizacji projektu należały:

 

Projekty były także realizowane we współpracy z:

 

Niektóre projekty realizowane w ramach programu „Zachować pamięć” PNWM odwiedziła z kamerą filmową. Nakręcone fragmenty posłużą do stworzenia filmu prezentującego możliwości realizacji projektów historycznych, zaangażowania młodych ludzi i ich głos w dyskusji na temat minionych czasów oraz przełożenia ówczesnych problemów na otaczającą dzisiaj rzeczywistość.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW