Menu

Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej często pojawia się jako temat polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz czwarty oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Uczenie się z historii

Chcemy umożliwić większej liczbie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru, zachęcając jednocześnie do skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

 

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. 

 

Ważne jest dla nas, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

 

Podczas projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesienia do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na takiego rodzaju problemy społeczne. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów.

Dofinansowanie maksymalnymi stawkami

Takie wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych.

Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Jeśli zostaną one zakwalifikowane do programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM.

Młodzież z Polski, Niemiec i trzeciego kraju

Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.

 

Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

 

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

 

Szczegółowe informacje oraz kryteria programu znajdą Państwo w ulotce po prawej stronie.

Składanie wniosków

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Można to zrobić online przez portal OASE lub na formularzu PNWM. W tytule projektu koniecznie należy dopisać „Zachować pamięć”.

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający online (p. prawa kolumna).

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2018 roku, należy złożyć najpóźniej  do 15 lutego 2018 roku.

 

Decyzję o otrzymaniu dofinansowania z programu „Zachować pamięć” otrzymają Państwo po obradach jury do 31 marca 2018 roku.

Odwołanie od werdyktu jury nie będzie możliwe.

Film i zdjęcia z projektów młodzieży

PNWM zamierza w 2018 roku stworzyć dokumentację ze zrealizowanych projektów w postaci krótkiego filmu oraz zdjęć. W tym celu ekipa filmowa (1-2 osoby) odwiedzi kilka wybranych projektów dofinansowanych w ramach programu „Zachować pamięć”. Ich organizatorzy będą zobowiązani do pozyskania zgód uczestników (lub ich opiekunów) do utrwalenia ich wizerunków na filmie i zdjęciach.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt 

 

Piotr Kwiatkowski 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

(szkolna wymiana młodzieży)

 

tel.: +48 22 5188932 (dla osób dzwoniących z Polski)

tel.: +49 331 2847 933 (dla osób dzwoniących z Niemiec)

 

e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org

 

 

Dorota Bastos 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

(pozaszkolna wymiana młodzieży)

 

tel.: +49 331 2847931

 

e-mail: dorota.bastos@dpjw.org