Menu

Zachować pamięć – program PNWM na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

tegoW bieżącym roku PNWM po raz piąty zaoferowała specjalny program dotacji do polsko-niemieckich i trójstronnych projektów o tematyce związanej z zagadnieniami narodowego socjalizmu.

Przedłożono łącznie 64 projekty: 45 realizowane w ramach partnerstw pomiędzy szkołami i 19 wspólnych przedsięwzięć grup młodzieżowych, organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą.

Program Zachować pamięć ma na celu:

  • umożliwienie większej ilości młodzieży wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci związanych z hitlerowskim terrorem,
  • intensywne zajmowanie się problematyką narodowego socjalizmu, poprzez odwiedzenie wybranych miejsca pamięci,
  • umożliwienie współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi oferującymi warsztaty dotyczące II wojny światowej, zbrodni hitlerowskich i życia różnych grup społecznych w okresie narodowego socjalizmu,
  • stworzenie dla młodych ludzi okazji do poszukiwania związków wydarzeń historycznych z problemami z ich dzisiejszego świata,
  • dokonanie refleksji nad różnymi zachowaniami w przeszłości i wzmacnianie własnych postaw przeciw przejawom dyskryminacji, ksenofobii czy wykluczenia.

 

Jury wybrało 47 projektów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości pełnych stawek ryczałtowych wynikających z Wytycznych wspierania PNWM.

Tegoroczne projekty charakteryzowały się wysoką jakością planowanych programów. Podczas wielu z nich młodzież będzie odkrywać i zgłębiać historię własnych regionów. Ponownie widoczny jest wzrost liczby projektów realizowanych na terenie Niemiec. Świadczy to o tym, że zarówno organizatorzy, jak i młodzież coraz częściej dostrzegają możliwość poznania i analizowania czasów nazizmu nie tylko na terenach byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na obszarze okupowanej Polski, lecz także odnajdują takie miejsca na mapie Niemiec.

Do najczęściej wybieranych miejsc realizacji projektu należały:

Projekty spotkań były także realizowane we współpracy m.in. z:

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW