Menu

Obszary tematyczne

 • animacja językowa
 • edukacja międzykulturowa
 • metodyka spotkań międzynarodowych
 • praca w zespole międzynarodowym
 • prowadzenie międzynarodowych spotkań młodzieży
 • dynamika grupy
 • wolontariat

Zakres działań

 • referentka programu Mission EineWelt dla wolontariuszy z krajów globalnego południa
 • trenerka
 • zainteresowania badawcze: interkulturowość i wielojęzyczność na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Wykształcenie

 • polonistyka, Studia Europy Wschodniej
 • język niemiecki jako obcy (Berlin, Wrocław,Tomsk)
 • trenerka PNWM
 • doktorat z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział „artes liberales”)

Doświadczenie

Wróć

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW