Drukuj  Zamknij

Przyznano Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016. Zwycięzcami projekty z Rydzyny i Warszawy. Wyróżnienie dla projektów ze Wschowy, Ostrzeszowa, Krakowa i Świdnicy

Warszawa/ Poczdam, 29.01.2016.

 

28 stycznia 2016 roku w Warszawie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz piąty przyznała swoją nagrodę. Pod hasłem „changes/chances@work“ PNWM wyróżniła polsko-niemieckie projekty poświęcone kwestii orientacji zawodowej młodych ludzi. Zwycięzcami zostali: Polski Związek Głuchych, Zarząd Główny w Warszawie ze swoją partnerską szkołą Schule beim Jakobsweg z Winnenden za projekt w kategorii wymiany szkolnej i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka z Rydzyny ze swoim partnerem, stowarzyszeniem Gemeinnütziger Berufsbildungsverein z Guben w kategorii wymiany pozaszkolnej. Otrzymali oni po 2000 euro dla każdego partnera projektu.

 

W ramach projektu „Poczuj smak współPRACY” Polskiego Związku Głuchych w Warszawie i szkoły Schule beim Jakobsweg w Winnenden powstał podróżniczy program poświęcony tradycjom kulinarnym w Polsce i Niemczech. Program ten powstał w czterech językach: polskim, niemieckim, polskim migowym i niemieckim migowym. Inicjatorzy i uczestnicy projektu chcieli pokazać pracodawcom umiejętności i potencjał osób z ubytkiem słuchu. Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka z Rydzyny i stowarzyszenia Gemeinnütziger Berufsbildungsverein z Guben zajmowali się wyborem zawodu dla defaworyzowanej młodzieży. Poznawali  różne zawody i ćwiczyli autoprezentację oraz definiowali swoje mocne i słabe strony, po to aby w przyszłości poczuć się pewniej na rynku pracy.

 

Obecna na uroczystości wręczenia nagród Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda zachęcała młodych ludzi z Polski i Niemiec do organizowania kolejnych wspólnych projektów.

 

Oprócz dwóch nagród głównych polsko-niemieckie jury przyznało także po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. W kategorii wymiany szkolnej wyróżniono: I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica ze Wschowy i szkołę Peter-Paul-Cahensly Schule z Limburga, którzy opracowali grę planszową „JOBO” pomagającą w indywidualnej orientacji zawodowej. Drugim wyróżnionym projektem jest „Tydzień Zawodowy“ zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie ze szkołą SINE–CURA-Schule Förderschule für Geistigbehinderte z Quedlinburga. Młodzież w praktyczny sposób poznała możliwości rynku pracy w Polsce i Niemczech dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Natomiast w kategorii wymiany pozaszkolnej wyróżnienia otrzymali Akademia Ignatianum z Krakowa i ośrodek St.-Ursula-Berufskolleg des Erzbistums Köln z Düsseldorfu za projekt „Wychowawca Superbohater”, podczas którego powstał film o zawodzie pedagoga. Drugie wyróżnienie w tej kategorii dostali Starostwo Powiatowe w Świdnicy i powiat Kreis Bergstraße za projekt „Mobilność zawodowa – drogą do sukcesu?”, w którym młodzież zgłębiała wiedzę oraz umiejętności pomocne w wyborze kierunku kształcenia, podczas szukania pracy i w efektywnym ubieganiu się o wybrane stanowisko. Partnerzy wyróżnionych projektów otrzymali po 500 euro.

 

 

– W kwestii planowania swojego życia młodzi ludzie stoją dzisiaj przed całkiem nowymi wyzwaniami. Dlatego wymiana ponad granicami jest ważnym elementem procesu ich orientacji zawodowej – stwierdził dyrektor zarządzający PNWM, Paweł Moras. – Szczególnie cieszy nas fakt, że udział w konkursie wzięło tak wiele różnych szkół i inicjatyw – mówił dyrektor zarządzający PNWM, Stephan Erb. – Jest to dowód na to, że polsko-niemiecka wymiana młodzieży jest atrakcyjna nie tylko dla gimnazjalistów i że można realizować ją bardzo różnorodnie.

 

Do konkursu zgłosiło się 85 projektów polsko-niemieckich, 18 z nich wzięło udział w rundzie finałowej. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli młodzi uczestnicy wszystkich projektów wraz z opiekunami i w napięciu oczekiwali na werdykt polsko-niemieckiego jury. Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży przyznawana jest co trzy lata.

 

W 2016 roku organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM, niem. Deutsch-Polnisches Jugendwerk) obchodzi 25-lecie swojego powstania. Została utworzona 17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Umożliwia młodym Polakom i Niemcom poznanie się i współpracę opartą na bezpośrednim doświadczeniu spotkania przedstawicieli obu krajów. Inicjuje, dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie spotkania młodzieży. Rocznie PNWM dotuje około 3000 spotkań. Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się prawie 70 000 projektów, w których udział wzięło prawie 2,7 miliona uczestników.


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży