Menu

PNWM w liczbach

Poniżej kilka istotnych liczb i faktów z działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:

 

  • Rządy Polski i Niemiec przeznaczają obecnie na działalność PNWM 11 milionów euro rocznie.

 

  • W biurach PNWM w Warszawie i Poczdamie pracuje około 30 osób w mieszanych zespołach polsko-niemieckich.

 

  • Dotychczas PNWM dofinansowała spotkania ponad 2,9 miliona młodych osób z obu krajów.

 

  • Większość spotkań młodzieży trwa od czterech do siedmiu dni.

 

  • Co trzy lata PNWM przyznaje Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży związaną z wybranym zakresem tematycznym; jej laureaci otrzymują nagrody o wartości 4 tys. euro na projekt polsko-niemiecki lub 6 tys. euro na projekt trójstronny.

 

  • PNWM jest wydawcą ponad 50 publikacji poświęconych planowaniu i realizacji projektów młodzieżowych oraz nauce języka polskiego i niemieckiego.

 

  • Co roku ukazuje się paręset artykułów, w których mowa jest o PNWM. Od 2011 roku dokonujemy ich analizy. Znajdują się one w prawej kolumnie do pobrania.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Obszerniejsze i dokładniejsze statystyki dotyczące działalności PNWM i polsko-niemieckiej wymiany młodzieży znajdą Państwo w corocznie zestawianej przez referaty wspierania broszurze "Dane i Fakty".