Menu

Sprawozdanie z działalności PNWM

Co roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wydaje sprawozdanie z działalności, w którym podsumowuje projekty własne i zrealizowane we współpracy z organizacjami z zakresu wymiany polsko-niemieckiej oraz informuje o pracy poszczególnych referatów i rozwoju Organizacji.

 

W sprawozdaniu znajdują się krótkie teksty opisujące przeprowadzone seminaria dokształcające, specjalistyczne dyskusje, programy trójstronne, imprezy informacyjne, kursy językowe i wydane publikacje. Ponadto sprawozdanie przedstawia pracę PNWM w zakresie wspierania szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży z najważniejszymi statystykami.

 

Sprawozdania z działalności od 2006 roku oferujemy jako pliki do pobrania na naszej stronie. Sprawozdania z lat wcześniejszych prześlemy Państwu chętnie w formie elektronicznej. Prosimy o kontakt.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW