Menu

Grupy robocze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wymianie młodzieży pragniemy zapewnić jakość, a w naszych programach chcemy uwzględnić najnowszą wiedzę naukową i doświadczenia pracy z młodzieżą, aby następnie przekazać je animatorom wymiany młodzieży. W tym celu regularnie obradują różne grupy robocze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Członkowie naszych grup roboczych omawiają podstawowe kwestie dotyczące polsko-niemieckich wymian młodzieży. Oprócz naszych pracowników należą do nich eksperci z Polski i Niemiec: pracownicy różnych instytucji naukowych, edukacyjnych, kultury i współpracy międzynarodowej.

 

Grupy robocze obradują na przemian w Warszawie i Poczdamie. Obecnie spotykają się następujące grupy:

 

  • grupa robocza do spraw wytycznych

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW