Menu

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM.

 

Przewodniczące Rady PNWM

Radzie PNWM przewodniczą wspólnie polski minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz niemiecka minister ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży dr Franziska Giffey.

 

Członkowie i kadencja

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć miejsc w Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla organizacji pozarządowych.

 

Członkowie Rady powoływani są na trzy lata. Kadencja obecnego składu Rady kończy się w 2022 roku. Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży spotyka się z reguły raz w roku. Uchwala wówczas roczny plan pracy PNWM i zatwierdza budżet Organizacji.

 

Posiedzenie Rady w 2020 roku

W dniach 27 i 28 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się XXIX posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Obrady otworzyli Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz Juliane Seifert, Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW