Menu

Misja i wizja PNWM na nowo

25. jubileusz PNWM to dobry powód nie tylko do podsumowania działalności Organizacji, ale także do wyznaczenia jej celów na przyszłość. Dlatego w minionych miesiącach PNWM intensywnie zajęła się zagadnieniami związanymi z jej rozwojem. Rezultatem tych rozważań jest sformułowana na nowo misja i wizja PNWM, które stworzyli pracownicy oraz zarząd Organizacji we współpracy z instytucjami partnerskimi.

Skoncentrowanie się na tym, co ważne

Wiele kwestii opisanych w obu tekstach to wartości i cele, które już od dawna stanowią podstawy naszej pracy. Nowe zdefiniowanie misji i wizji ma spowodować koncentrację zespołu PNWM na tym, co naprawdę ważne i co motywuje nas do realizacji zamierzonych zadań. Jednocześnie dokumenty te mają w prosty i zwięzły sposób przybliżać działalność PNWM osobom zewnętrznym. Tożsamość PNWM i to, jak sama definiuje siebie i swoje zadania, mają stać się jasne i przejrzyste dla odbiorców. O misji i wizji Organizacji opowiada także krótki film na kanale YouTube PNWM.

Uzupełnienie podstawowych dokumentów

Misja i wizja są uzupełnieniem podstawowych dokumentów regulujących zasady działalności PNWM: umów międzyrządowych, przepisów finansowych, statutu personelu, wytycznych wspierania i regulaminu Rady PNWM i jednocześnie istotnym elementem spajającym je. Dokumenty te mają także przyczynić się do ugruntowania PNWM jako marki
i do poprawy rozpoznawalności Organizacji.

Zapisy misji i wizji będą przez nas wcielane w życie, by owoce wielomiesięcznej pracy nie stały się dokumentami pisanymi jedynie do szuflady. Także Państwa gorąco zachęcamy do ich realizacji i rozpowszechniania.

Pełna wersja tekstów misji i wizji PNWM dostępna jest w prawej kolumnie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW