Menu

Zgłoś się! Praktyka w biurze PNWM w Poczdamie

PNWM oferuje trzy- lub sześciomiesięczną praktykę w referacie wspierania wymiany pozaszkolnej w poczdamskim biurze PNWM w okresie od 6 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.  

 

Praktyki można odbyć w następujących terminach:

 • 3-miesięczna praktyka od 6 stycznia do 31 marca 2020 roku lub od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku (40 godzin tygodniowo) lub
 • 6-miesięczna praktyka od 6 stycznia do 30 czerwca 2020 roku (40 godzin tygodniowo).

Twój profil

Angażujesz się na rzecz współpracy polsko-niemieckiej? Chcesz nawiązać kontakty z organizacjami aktywnymi na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży? Masz ochotę rzucić okiem za kulisy działalności organizacji grantodawczej? Szukasz przyszłej drogi zawodowej? Jeśli tak, to warto zapoznać się z poniższym ogłoszeniem.

Oferta PNWM

 • trzymiesięczne dobrowolne lub obowiązkowe praktyki studenckie, których celem jest orientacja zawodowa lub orientacja w wyborze kierunku studiów (warunek: do końca praktyki nie zakończyłaś/zakończyłeś obecnego etapu kształcenia),
 • trzy- lub sześciomiesięczne obowiązkowe praktyki studenckie dla osób studiujących w Niemczech.

Referat wspierania wymiany pozaszkolnej w skrócie

Referat przyznaje dotacje na realizację polsko-niemieckich spotkań młodzieży w wymianie pozaszkolnej oraz na szkolenia dla organizatorów wymiany. W referacie zatrudnionych jest siedmioro pracowników etatowych oraz pracownicy pozaetatowi (studenci).

Czego mogę oczekiwać od praktyki?

Jako praktykantka/praktykant pomagasz pracownikom referatu wspierania w ich codziennej pracy i przejmujesz bardziej kompleksowe zadania. Do Twoich zadań należą m.in.:

 • pomoc w przygotowaniach programów specjalistycznych PNWM (także w miejscu ich realizacji), m.in. konferencji jednostek centralnych PNWM, dni informacyjnych PNWM, posiedzeń grup roboczych itp.,
 • tworzenie statystyk i rozdzielników,
 • opracowywanie/aktualizacja prezentacji (PowerPoint, Canva),
 • wyszukiwanie w internecie informacji nt. wymiany młodzieży,
 • aktualizacja wewnętrznej bazy danych,
 • tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie,
 • przygotowywanie seryjnych wysyłek listów (bieżące ogłoszenia i zaproszenia),
 • archiwizacja sprawozdań i mediów z dotowanych projektów, porządkowanie akt,
 • zapoznanie się z bazą danych PNWM (baza SQL), praca z aplikacjami Excel, Word, PowerPoint, Canva, Access.

 

Na początku praktyki będzie czas na indywidualne rozmowy z pracownikami referatów PNWM, w trakcie których poznasz pracę organizacji.

Co oferujemy?

 • własne miejsce pracy,
 • wynagrodzenie: 450 Euro netto miesięcznie,
 • bilet miesięczny Poczdam AB,
 • możliwość bezpłatnego zakwaterowania w mieszkaniu służbowym PNWM,
 • (jeśli konieczne) ubezpieczenie zdrowotne,
 • zwrot kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną (maks. koszty przejazdu pociągiem – 2. kl.)

Czego oczekujemy?

 • dobrej znajomości obu języków (język niemiecki i polski),
 • doświadczenia w pracy z młodzieżą lub w międzynarodowej wymianie młodzieży,
 • znajomości historii stosunków polsko-niemieckich i wiedzy o kulturze obu krajów,
 • dobrej znajomości programów komputerowych (MS-Office 2013),
 • elastyczności, zaangażowania i pozytywnej energii,
 • kandydatki i kandydaci ubiegający się o obowiązkowe praktyki studenckie studiują na kierunkach humanistycznych i kulturoznawczych.

Podanie

Prosimy o wypełnienie podania do 20 października 2019 roku w wersji online oraz załączenie do niego pisma motywacyjnego, CV, ewentualnie kopii istotnych certyfikatów/dokumentów.

Zwracamy uwagę, iż w procesie rekrutacji niestety nie mogą uczestniczyć studentki i studenci studiów doktoranckich. 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW