Menu

Zgłoś się! Praktyka w biurze PNWM w Poczdamie

PNWM oferuje trzymiesięczną praktykę w Referacie wspierania wymiany pozaszkolnej w poczdamskim biurze PNWM od 1 września do 30 listopada 2017 roku.

Twój profil

Angażujesz się na rzecz współpracy polsko-niemieckiej? Chcesz nawiązać kontakty z organizacjami aktywnymi na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży? Masz ochotę rzucić okiem za kulisy działalności organizacji grantodawczej? Szukasz przyszłej drogi zawodowej? Jeśli tak, to warto zapoznać się z poniższym ogłoszeniem.

Oferta PNWM:

 • trzymiesięczne dobrowolne praktyki, których celem jest orientacja zawodowa lub orientacja w wyborze kierunku studiów; warunek: nieukończenie do końca praktyki danego etapu kształcenia.

Poczdamski Referat wspierania w skrócie

Referat przyznaje dotacje na realizację polsko-niemieckich spotkań młodzieży w wymianie pozaszkolnej oraz na szkolenia dla organizatorów wymiany. W referacie zatrudnionych jest sześcioro pracowników etatowych oraz pracownik pomocniczy/pozaetatowy (student).

Czego mogę oczekiwać od praktyki?

Jako praktykant pomagasz pracownikom referatu wspierania w ich codziennej pracy, przejmujesz bardziej kompleksowe zadania. Do Twoich zadań należą m.in.:

 • pomoc w przygotowaniach programów specjalistycznych PNWM (także w miejscu ich realizacji), m.in. Konferencji Jednostek Centralnych PNWM, polsko-niemieckiej giełdy partnerów, dni informacyjnych PNWM w Polsce i w Niemczech, posiedzeń grup roboczych,
 • tworzenie statystyk i rozdzielników,
 • opracowywanie/aktualizacja prezentacji Power Point,
 • wyszukiwanie w Internecie informacji nt. instytucji wspierających polsko-niemiecką wymianę młodzieży,
 • aktualizacja wewnętrznej bazy danych,
 • tłumaczenia język niemiecki - język polski i język polski - język niemiecki,
 • przygotowywanie seryjnych wysyłek listów (bieżące ogłoszenia i zaproszenia),
 • archiwizacja sprawozdań i mediów z dotowanych projektów, porządkowanie akt,
 • zapoznanie się z bazą danych PNWM (baza SQL), praca z aplikacjami Excel, Word, Power Point, Access.

 

Na początku praktyki będzie czas na indywidualne rozmowy z pracownikami wszystkich referatów PNWM, w trakcie których poznasz pracę całej organizacji.

Czas trwania praktyk

 • trzymiesięczne dobrowolne lub obowiązkowe praktyki studenckie od 1 września do 30 listopada 2017 roku (40 godz./ tydzień).

PNWM oferuje:

 • własne miejsce pracy,
 • wynagrodzenie: 450 euro netto miesięcznie,
 • możliwość zakwaterowania w mieszkaniu służbowym PNWM,
 • jeśli konieczne: ubezpieczenie zdrowotne,
 • zwrot kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną (maks. koszty przejazdu pociągiem - 2. kl.).

PNWM oczekuje:

 • dobrej znajomości obu języków (języka niemieckiego i polskiego),
 • doświadczenia w pracy z młodzieżą lub w międzynarodowej wymianie młodzieży,
 • znajomości historii stosunków polsko-niemieckich i wiedzy o kulturze obu krajów,
 • dobrej znajomości programów komputerowych (MS-Office 2007),
 • elastyczności, zaangażowania i pozytywnej energii!,
 • kandydaci ubiegający się o obowiązkowe praktyki studenckie studiują na kierunkach humanistycznych i kulturoznawczych.

Podanie

Podania można przesyłać do 17 lipca 2017 roku w wersji online, wraz z załączonym listem motywacyjnym, CV oraz ewentualnymi kopiami istotnych certyfikatów/dokumentów.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt


Dorota Bastos

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(biuro w Poczdamie)


Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam


e-mail: bastos@dpjw.org

 

tel.: +49/331/2847931