Drukuj  Zamknij

Jednostki centralne PNWM

Jednostki centralne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży to niezależne organizacje i stowarzyszenia, które pracują z młodymi ludźmi lub prowadzą wymianę. Są wśród nich polskie i niemieckie związki harcerstwa, organizacje sportowe i kulturalne czy też euroregiony z pogranicza polsko-niemieckiego oraz urzędy ds. młodzieży i ministerstwa krajów związkowych RFN.

 

Łącznie po obu stronach granicy ponad 125 organizacji pomaga nam w terenie aktywnie wspierać polsko-niemieckie spotkania młodzieży. Jednostki centralne są naszymi partnerami strategicznymi, z którymi ściśle współpracujemy. Na nasze zlecenie rozpatrują one Państwa wnioski o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi wspierania PNWM oraz reprezentują interesy organizacji młodzieżowych, przekazując PNWM ważne uwagi i sugestie.

Kto rozpatruje mój wniosek - PNWM czy jednostka centralna?

 

Aby sprawdzić, czy wniosek składany wspólnie z partnerem należy wysłać do jednej z naszych jednostek centralnych, czy też będzie on rozpatrywany bezpośrednio przez nas, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży