Menu

Rezultaty wymiany młodzieży

PNWM wspiera naukowców oraz badania skupione na oddziaływaniu polsko-niemieckiej lub międzynarodowej wymiany na jej uczestników. Mówią one o wpływie udziału w dwunarodowych spotkaniach na rozwój kompetencji socjalnych i międzykulturowych młodych ludzi

 

  • Prof. dr Alexander Thomas wraz z zespołem Uniwersytetu w Ratyzbonie dokonał systematycznych badań pod tytułem „Długofalowe skutki udziału w międzynarodowych spotkaniach młodzieży dla rozwoju osobowości uczestników". Te reprezentatywne badania Uniwersytet w Ratyzbonie przeprowadził na zlecenie Federalnego Stowarzyszenia na Rzecz Międzykulturowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, BKJ), Niemieckiego Federalnego Związku Młodych (Deutscher Bundesjugendring, DBJR), Bawarskiego Związku Młodych (Bayerischer Jugendring), Międzynarodowej Centrali Stowarzyszeń Młodzieżowych (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste, IJGD) i fundacji Deutsche Jugendmarke. Streszczenie badań w języku niemieckim, polskim, angielskim i francuskim znajdą Państwo na stronie Federalnego Stowarzyszenia na Rzecz Międzykulturowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży (BKJ).

 

  • Analizy badawcze dowodzą między innymi, że przeżycia i wrażenia wyniesione ze spotkań tak bardzo związują uczestników z międzynarodową wymianą, że często sami oni stają się później organizatorami podobnych projektów. Pokazują to m.in. badania ewaluacyjne „Spotkanie otwiera perspektywy", które od 2005 roku prowadzą Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM).

 

  • W 2014 roku PNWM ponownie została partnerem projektu badawczego, tym razem polsko-niemieckiego, pod tytułem „Poznać sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży na ich uczestników”. Instytut Spraw Publicznych (ISP) i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung) z Fryburga zbadały, jaki jest wpływ udziału w polsko-niemieckich programach wymiany młodzieży na wizerunek sąsiedniego kraju. Porównane przy tym zostały odpowiedzi trzech grup respondentów: uczestników spotkań sprzed kilu lat, sprzed dekady oraz osób, które nigdy nie brały udziału w wymianie. Wyniki badań zostały zaprezentowane w Warszawie i Berlinie, a także rozesłane w formie publikacji wśród organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży i pracowników instytucji zajmujących się kształceniem i współpracą międzynarodową.Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW