Menu

Środki zewnętrzne na rzecz polsko-niemieckich spotkań młodzieży

PNWM jako organizacja międzynarodowa finansowana jest z budżetu Rzeczypospolitej Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki środkom przekazywanym przez oba rządy  PNWM wspiera rocznie ok. 2500 polsko-niemieckich spotkań z udziałem ponad 100 000 młodych ludzi. Mimo tego od wielu lat pieniądze te nie wystarczają, by dofinansować wszystkie czekające na wsparcie projekty.

 

Chcieliby Państwo również wesprzeć polsko-niemieckie spotkania młodzieży? Z pomocą Państwa darowizny PNWM może dofinansować spotkania młodzieży lub seminaria dla organizatorów wymiany. W ten sposób mogą Państwo wesprzeć konkretne projekty, czy to w wybranym regionie czy o wybranej tematyce.

 

W ostatnich latach PNWM wielokrotnie pozyskała dodatkowe środki na wymianę młodzieży. Tu mogą się Państwo dowiedzieć, kto wsparł polsko-niemieckie projekty.

 

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne – ich organizatorzy wiedzą to najlepiej. Szukają Państwo pomysłów na pozyskanie dodatkowych środków na swoje projekty młodzieżowe? Pomogą Państwu w tym powyższe wskazówki.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW