Menu

Pozyskiwanie środków na polsko-niemieckie spotkania młodzieży – wskazówki dla organizatorów

Pieniędzy zawsze za mało

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne. Najlepiej wiedzą to ich organizatorzy, którzy muszą sobie jakoś radzić ze skromnymi środkami, które mają do dyspozycji. Zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które pozwoliłyby obniżyć opłatę za udział, pojechać na szczególną wycieczkę lub sfinansować wejście do popularnego muzeum. 

Pomoc dla tych, którzy chcą sobie pomóc

PNWM udostępnia organizatorom międzynarodowych spotkań młodzieży materiały pomocne w pozyskiwaniu dodatkowych środków na projekty, a także organizuje regularnie szkolenia poświęcone temu zagadnieniu. Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje, które pomogą Państwu w poszukiwaniu środków zewnętrznych. 

Jak nie stracić orientacji w dżungli programów dotacyjnych?

Poniżej PNWM regularnie umieszcza aktualne ogłoszenia o naborach do konkursów i programów dotacyjnych, do których zgłaszać można polsko-niemieckie spotkania młodzieży. W przypadku pytań mogą się Państwo zwrócić do pracownika PNWM ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Aktualne ogłoszenia

Współpraca z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim: rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji, integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE, debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną, pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

więcej

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt 

 

Michael Teffel

Fundraising

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(biuro w Poczdamie)

 

tel.: +49 331 28479-48

 

e-mail: michael.teffel@dpjw.org