Menu

Dofinanowanie projektów ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

O dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach obszaru „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” mogą ubiegać się organizacje, które prowadzą działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, posiadają status organizacji pozarządowej, prowadzą działalność z zakresu kontaktów zagranicznych i/lub współpracy międzynarodowej. Wysokość jednorazowego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych. Projekt musi być zrealizowane w całości w 2019 roku i musi posiadać charakter lokalny lub regionalny oraz odbywać się na terenie Województwa Wielkopolskiego. Oferty składać należy nie później niż do 4 września 2019 roku.

Więcej informacji

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW