Menu

Współpraca z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim: rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji, integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE, debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną, pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt.

Zapytania w sprawie projektów można kierować na ogólny adres: kas@kas.pl.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW