Menu

Niemiecka komisja UNESCO wyróżniła PNWM

Niemiecka komisja UNESCO wyróżniła PNWM jako projekt Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wyróżnienie to przyznawane jest inicjatywom, które udzielają wzorowego wsparcia przy realizacji tej światowej edukacyjnej ofensywy poprzez przekazywanie dzieciom i dorosłym wiedzy, umiejętności i wartości zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Kursy i publikacje dla młodzieży i opiekunów grup

Tytuł Projektu Dekady ONZ otrzymaliśmy za nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. W naszej ofercie na najbliższe trzy lata skierowanej do młodzieży, nauczycieli oraz opiekunów grup z Polski i Niemiec znajdują kursy, publikacje i inne wydarzenia związane z tym tematem.

Jasny przekaz idei zrównoważonego rozwoju

Niemiecka komisja UNESCO wyróżniła w Niemczech już ponad 1500 projektów. „poparcie jury uzyskuje ten projekt, który zrozumiale przekazuje, w jaki sposób działać na rzecz zrównoważonego rozwoju", oświadczył prof. dr Gerhard de Haan, przewodniczący niemieckiej komisji oraz jury Dekady ONZ.

Wymogi stawiane projektom Dekady

O wyróżnieniu danego projektu edukacyjnego decyduje Jury składające się z ekspertów. Najważniejszym założeniem jest ukierunkowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ideą w przekazywaniu wiedzy i umiejętności musi być dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy dobrem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Ponadto istotnym kryterium jest innowacyjny charakter projektów, ich zasięg oraz możliwość współdziałania z innymi projektami.

Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2005-2014)

Zrównoważony rozwój funkcjonuje tylko wówczas, gdy każdy człowiek wyrazi potrzebę życia w społeczeństwie respektującym ludzką godność. Aby to osiągnąć, potrzebne są odpowiednie umiejętności, które przekazywane są w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ogłaszając międzynarodową Dekadę „Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju" (2005-2014) ONZ zobowiązała się wdrożyć ten sposób nauczania w system edukacyjny. Na podstawie jednogłośnie przyjętego przez Bundestag rozporządzenia, niemiecka komisja UNESCO koordynuje działania niemieckich podmiotów realizujących założenia Dekady. Komisja powołała do tego Komitet Narodowy oraz dzięki środkom przekazanym przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych utworzyła biuro koordynacji Dekady.

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW