Menu

Wieści z puszczy: zakończył się cykl seminariów "Spotkanie młodzieży z przyszłością"

W dniach od 1 do 4 kwietnia 2014 roku w Ploskach (woj. podlaskie) odbyła się druga i ostatnia część cyklu seminariów pod hasłem "Spotkanie młodzieży z przyszłością". Cykl składał się z dwóch szkoleń z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży na przestrzeni lat 2013/2014. Jego uczestnikami byli polscy i niemieccy pedagodzy i animatorzy spotkań młodzieży.  Seminaria zostały dofinansowane przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU).

Wspólne projekty dla przyszłości

Prawie wszyscy uczestnicy seminarium znali się już wcześniej. Do ich pierwszego spotkania doszło w październiku 2013 roku, podczas pierwszej części szkolenia. Od tej pory wielu z nich współpracuje w ramach polsko-niemieckich partnerstw i planuje kolejne projekty.  Druga część cyklu seminariów służyła szlifowaniu ich warsztatu metodycznego i organizacyjnego, a także wypracowaniu wspólnych programów spotkań młodzieży z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy  pogłębiali więc swoją wiedzę z zakresu pedagogiki grupowej oraz zrównoważonej gospodarki, ćwicząc metody, które będą stosować w pracy z młodzieżą. Ponadto dopracowywali swoje pomysły programów oraz poznawali sposoby zarządzania projektem i wnioskowania o dotacje. Po powrocie z seminarium uczestnicy omówią zaplanowane spotkania wspólnie z młodzieżą, a następnie przeprowadzą je w ciągu najbliższego roku.

Kreatywność w różnorodności

Pomysły na projekty są różne, tak samo, jak różne są osoby, które je przygotowują. Wśród 25 uczestników cyklu, którzy ponownie przybyli do Plosek, pięcioro Polaków i pięcioro Niemców związanych jest z instytucjami wymiany pozaszkolnej. Pracują m.in. w fundacjach, instytucjach wspierających integrację albo zajmują się pedagogiką teatralną i taneczną. Natomiast sześć osób z Niemiec i dziewięć z Polski organizuje projekty wymiany szkolnej – pracują oni m.in. w szkołach ponadpodstawowych, Instytucie Głuchoniemych i na uczelni wyższej. Różnorodne jest więc także to, jaki kto przeprowadzi projekt – od warsztatów kuchni wegańskiej po spotkanie łączące teatr z piłką nożną – a wszystko to pod wspólnym hasłem zrównoważonego rozwoju.

Szczególne spotkania w samym sercu puszczy

Mimo, że uczestnicy widzieli się już po raz kolejny, także podczas tego seminarium mogli nawiązać nowe znajomości. W Puszczy Białowieskiej odwiedzili publicystę i przyrodnika Adama Wajraka, który oprowadził  grupę po lesie. "Nie znam innego kraju w Europie, w którym żyłyby w takich ilościach, jak w Polsce, żubry, wilki, rysie, łosie lub niedźwiedzie i wszystkie były chronione" – mówił. I rzeczywiście, uczestnicy mieli okazję obserwować z odległości niecałych stu metrów żyjące na wolności żubry. Podczas spaceru przyrodnik opowiadał  o faunie i florze, ekonomii, ekologii i turystyce. Następnie udzielił wywiadu, w którym  wyraził życzenie, abyśmy my-Europejczycy zrozumieli, że dzika natura  otacza nas bliżej, niż myślimy, i abyśmy o nią dbali i ją chronili. Jego przesłanie do młodzieży brzmi: "Najważniejszą w życiu rzeczą są przygody, bo one nadają jemu smak. A przygody związane z przyrodą są najwspanialsze!!!".

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu z Adamem Wajrakiem (do pobrania w prawej kolumnie).


Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW