Menu

Wieści z puszczy: zakończył się cykl seminariów "Spotkanie młodzieży z przyszłością"

W dniach od 1 do 4 kwietnia 2014 roku w Ploskach (woj. podlaskie) odbyła się druga i ostatnia część cyklu seminariów pod hasłem "Spotkanie młodzieży z przyszłością". Cykl składał się z dwóch szkoleń z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży na przestrzeni lat 2013/2014. Jego uczestnikami byli polscy i niemieccy pedagodzy i animatorzy spotkań młodzieży.  Seminaria zostały dofinansowane przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)typo3/#_msocom_1.

Wspólne projekty dla przyszłości

Prawie wszyscy uczestnicy seminarium znali się już wcześniej. Do ich pierwszego spotkania doszło w październiku 2013 roku, podczas pierwszej części szkolenia. Od tej pory wielu z nich współpracuje w ramach polsko-niemieckich partnerstw i planuje kolejne projekty.  Druga część cyklu seminariów służyła szlifowaniu ich warsztatu metodycznego i organizacyjnego, a także wypracowaniu wspólnych programów spotkań młodzieży z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy  pogłębiali więc swoją wiedzę z zakresu pedagogiki grupowej oraz zrównoważonej gospodarki, ćwicząc metody, które będą stosować w pracy z młodzieżą. Ponadto dopracowywali swoje pomysły programów oraz poznawali sposoby zarządzania projektem i wnioskowania o dotacje. Po powrocie z seminarium uczestnicy omówią zaplanowane spotkania wspólnie z młodzieżą, a następnie przeprowadzą je w ciągu najbliższego roku.

Kreatywność w różnorodności

Pomysły na projekty są różne, tak samo, jak różne są osoby, które je przygotowują. Wśród 25 uczestników cyklu, którzy ponownie przybyli do Plosek, pięcioro Polaków i pięcioro Niemców związanych jest z instytucjami wymiany pozaszkolnej. Pracują m.in. w fundacjach, instytucjach wspierających integrację albo zajmują się pedagogiką teatralną i taneczną. Natomiast sześć osób z Niemiec i dziewięć z Polski organizuje projekty wymiany szkolnej – pracują oni m.in. w szkołach ponadpodstawowych, Instytucie Głuchoniemych i na uczelni wyższej. Różnorodne jest więc także to, jaki kto przeprowadzi projekt – od warsztatów kuchni wegańskiej po spotkanie łączące teatr z piłką nożną – a wszystko to pod wspólnym hasłem zrównoważonego rozwoju.

Szczególne spotkania w samym sercu puszczy

Mimo, że uczestnicy widzieli się już po raz kolejny, także podczas tego seminarium mogli nawiązać nowe znajomości. W Puszczy Białowieskiej odwiedzili publicystę i przyrodnika Adama Wajraka, który oprowadził  grupę po lesie. "Nie znam innego kraju w Europie, w którym żyłyby w takich ilościach, jak w Polsce, żubry, wilki, rysie, łosie lub niedźwiedzie i wszystkie były chronione" – mówił. I rzeczywiście, uczestnicy mieli okazję obserwować z odległości niecałych stu metrów żyjące na wolności żubry. Podczas spaceru przyrodnik opowiadał  o faunie i florze, ekonomii, ekologii i turystyce. Następnie udzielił wywiadu, w którym  wyraził życzenie, abyśmy my-Europejczycy zrozumieli, że dzika natura  otacza nas bliżej, niż myślimy, i abyśmy o nią dbali i ją chronili. Jego przesłanie do młodzieży brzmi: "Najważniejszą w życiu rzeczą są przygody, bo one nadają jemu smak. A przygody związane z przyrodą są najwspanialsze!!!".

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu z Adamem Wajrakiem (do pobrania w prawej kolumnie).


Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW