Menu
Do pobrania

Młodzież na Ukrainie

Sytuacja młodzieży, aktualna polityka młodzieżowa na Ukrainie i polsko-niemiecko-ukraińska współpraca. Dokumentacja
88 stron
Język publikacji: polski

Publikacja stanowi dokumentację zorganizowanego przez PNWM Forum „Młodzież na Ukrainie”, które odbyło się 19 maja 2017 roku w Berlińskim Ratuszu. Wzięło w nim udział ponad stu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Ukrainy, Polski i Niemiec, ministerstw, instytucji zajmujących się międzynarodową pracą z młodzieżą i edukacją, organizacji grantodawczych, fundacji zajmujących się wsparciem merytorycznym, a także przedstawiciele nauki i mediów. Priorytetem konferencji było przedstawienie sytuacji młodzieży na Ukrainie oraz aktualnej polityki młodzieżowej, jak również wzmocnienie wymiany doświadczeń i trójstronnej współpracy pomiędzy Polską, Niemcami a Ukrainą.

Publikacja zawiera artykuły i raporty z dyskusji panelowych oraz grupowych. Ponadto znajdują się w niej informacje i źródła, mające na celu rozwinięcie zagadnień omówionych podczas konferencji.

Pozycja ta jest także dostępna w ukraińskiej wersji językowej.

Wróć

KALENDARZ PROJEKTÓW